x

Fortid og nutid bindes sammen

Vi har bidraget til realiseringen af en ny ankomst til Knud Strand ved Limfjorden.  De karakteristiske toiletbygninger, som Privatbanen opførte i 1931, genopfriskes og der opføres en ny pavillon som erstatning for den pavillon der fra 1920’erne til 1965 tog imod badegæsterne til Knud Strand. Den tidligere pavillon lå for tæt på vandet og i fare for at styrte i havet.

Stedet har i generationer været et yndet udflugtsmål og mødested, hvor folk er kommet for at bade, og for at opleve den karakteristiske 10 meter høje skrænt. Derfor har projektet tilstræbt at bevare så meget af det oprindelige udtryk som muligt.   

Bygningerne er opført i den karakteristisk og tidstypisk arkitektur, som privatbanerne brugte på daværende tidspunkt. Man vil derfor som gæst opleve hvordan fortid og nutid er bundet sammen, og en del af rammen for Knud Strand som mødested.