Nyborg Slot

Nyborg Slot og Nyborg by udgør en enestående historisk sammenhæng. Området bliver nu løftet ved en tiltrængt restaurering og revitalisering, som giver rum for øget anvendelse og formidling gennem nye publikumsfaciliteter. Et projekt, der for alvor vil løfte Nyborgs unikke kulturarv som Danmarks middelalderlige hovedstad.

Enestående kulturarv

Nyborg Slot og residensstad udgør et unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med den velbevarede middelalderbyplan og slottet på voldstedet midt i byens centrum. Her blev Danmarks første Grundlov af 29. juli 1282 underskrevet og beseglet, her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament “Danehoffet”, og her opholdt de danske konger sig i århundreder med deres hof.

Denne enestående kulturarv ønsker Nyborg kommune, Østfyns Museer og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme at formidle endnu klarere for omverdenen.

Derfor har parterne sammen med A.P. Møllers Fond og Realdania gennem længere tid arbejdet i en dialog med Kulturstyrelsen med henblik på at afdække stedets potentiale og udvikle en vision, der kan fremtidssikre de eksisterende bygninger, tilføre ny arkitektur i form af et besøgscenter og udvikle et nyt byrum i tilknytning til slotsområdet.

Fortællingen som midtpunkt

Visionen med kulturarvsområdet Nyborg Slot er at skabe forståelse for Nyborg Slot som det danske riges midtpunkt i mere end 800 år og udnytte denne fortælling som ”driver” for lokal udvikling. 

Med afsæt i en kombineret genopretnings- og revitaliseringsindsats, er det projektets vision at formidle slottets historiske betydning ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker den bygningsmæssige og historiske identitet.

Parterne bag projektet ønsker at sætte fokus på den fantastiske fortælling om Nyborg som rigets centrum i middelalderen. Historien skal formidles i nye rammer, og sammenhængen mellem slot og by skal fremhæves. Ambitionen er at skabe historiefortælling på et niveau, som giver stedet national såvel som international tiltrækningskraft. 

Arbejdet vil indbefatte en omfattende restaurering af hovedslottet, tilføjelsen af en ny fløj, der skal fungere som formidlings- og besøgscenter, genfortolkning af borggård og det 4-fløjede borganlæg og bearbejdning af byrummet foran borgholmen.

Projektet forventes at tage udgangspunkt i en to-faset international arkitektkonkurrence, der skal komme med samlede løsninger på Nyborg Slot som nyt kulturarvsområde.

Se mere video-materiale om Nyborg Slot her:

Droneoptagelser fra Nyborg Slot

TV2 Fyn Reportage   

Projektfakta

  • Nyheder

  • Kort

  • Relaterede projekter

  • Timeline

  • Økonomi

Kort

Slotsgade 34, 5800 Nyborg

Relaterede projekter Se alle projekter

Drive-in til Ringe

Fra Gade til By

MiniCO2 Husene: Upcycle House

Hasmark Strandpark

Timeline

  •  
  •  

Økonomi

Økonomi

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, der ejer henholdsvis Slot og by-arealet, samt de finansielle bidragsydere, A. P. Møllers Fond og Realdania.

Østfyns Museum indgår i projektet som bruger og har bygherreansvar for selve udstillingen og formidlingsdelen.
 
Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr.

A. P. Møller Fonden og Realdania har givet tilsagn om støtte med hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr. mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio. kr. 

{{ title }}

{{ description }}