x

Aarhus kommune har via en idékonkurrence ønsket at frembringe et optimalt plangrundlag for en ny bystruktur i Århus Nord. Udgangspunktet er den sydvendte skråning af Lisbjerg bakke -  et attraktivt landskab i direkte forbindelse med kommunens grønne hovedstruktur og den overordnede trafikstruktur.

Målet er at bygge en ny by med en række byfunktioner som skole, institutioner, boliger, butikker og erhverv.

Det nye byområde skal planlægges ud fra en helhedstankegang, der spænder fra byøkologiske valg af byggematerialer og driftsprocesser til håndtering af sociale og kulturelle problemstillinger.

Konkurrencen resulterede i en bred vifte af projektbesvarelser, der på glimrende vis illustrerede, hvilket stade byplanlægningen i Danmark befinder sig på i øjeblikket. Kvaliteten af konkurrenceforslagene var gennemgående høj, og det tyder på, at planlægningsdimensionen i øjeblikket påkalder sig stor opmærksomhed i fagkredse.

Projektets resultat er blandt andet formidlet til en større kreds af aktører indenfor byplanlægning og byudvikling på en konference arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium. Konkurrencens resultater skal på den måde gøres anvendelige.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}