x

Placeret i fuglenes eget perspektiv

De fleste fugletårne og fugleskjul på naturlokaliteter herhjemme er opført, så det kræver kikkert eller teleskop for at kunne studere fuglene. Men med en ny form for skjul er det nu muligt at opleve fuglene helt tæt på uden specialudstyr - og uden, at det forstyrrer naturens gang. Skjulet kan rumme 4-7 personer. Desuden kan skjulet både flyde, tåle svingende vandstand, hård vind og andre af naturens belastninger.  

Skjulet er designet på en sådan måde, at det ikke vækker opsigt i naturen, og er placeret, så man kan observere fuglene fra deres perspektiv, som er tæt ved vandfladen. Ved hjælp af specialglas, som bevirker at fuglene ikke kan kigge ind i skjulet. Men samtidig, at man kan se ud med en skarphed, så man vil kunne fotografere fra skjulet. Fugleskjulet vil på den måde tilgodese en bred vifte af naturgæster. Blandt andre både fugleinteresserede, naturfotografer, børnefamilier på tur og naturforskere.   

Kan videreførers til andre områder 

Naturskjulet, der er tænkt som en prototype, der kan videreføres til andre naturområder, er i første omgang placeret i Fugleværnsfondens naturreservat Tryggelev Nor på Sydlangeland, som udgør et varieret vådområde og indeholder rige bestande af vandfugle, vadefugle og rovfugle, og som garanterer stor aktivitet i stort set alle sæsoner. 

Det er målsætningen, at prototypen skal kunne inspirere andre, som ønsker at give adgang til naturen på nye måder – såvel på landet som i den bynære natur. For eksempel offentlige myndigheder, private jordejere og andre fonde, der støtter oplevelser og aktiviteter i naturen.

Ideen til fugleskjulet opstod, da Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, besøgte en dygtig naturfotograf i Ungarn, som selv havde udviklet det specielle skjul: ”Det er slet ikke til at beskrive, hvor fantastiske oplevelser man får i disse skjul”, siger Allan Gudio Nielsen. ”Jeg var fuldstændig overvældet af indtryk efter besøget i Ungarn og tænkte, at det har et kæmpe formidlingspotentiale i Danmark -  ja, i hele verden”.

Vi har støttet udviklingen og opførelsen af skjulet sammen med Aage V. Jensen Naturfond.