Odense Kulturstrategi

Med støtte til Kulturmaskinen, Innovationens Hus og en opgradering af Odenses byrum, bidrager Realdania til at realisere Odense Kommunes vision om at blive ”Danmarks kreative by”.

”Odense, Danmarks kreative by” lyder overskriften på den kulturstrategi, som skal markere Odense endnu stærkere som kulturby.

Strategien sigter først og fremmest på at styrke de kreative vækstlag og give byens borgere og besøgende flere kulturoplevelser. Det skal bl.a. ske ved at indrette byen, så der bliver bedre sammenhæng imellem kulturinstitutionerne, så byens pladser og kulturinstitutioner inviterer til ophold, aktivitet og deltagelse, og så der bliver let adgang til kunst- og kulturoplevelser.

Med sin støtte ønsker Realdania at bidrage til en byudvikling, som understøtter Odenses kreative potentiale. 

Realdania har indgået en partnerskabsaftale med Odense Kommune, og det er besluttet at gennemføre fire konkrete projekter som led i den kulturstrategi, der skal sætte Odense på landkortet som toneangivende kulturby.

De fire projekter, som Realdania er gået ind i, er:

 • Kulturmaskinen: et nyt kulturelt kraftcenter ved Brandts Klædefabrik. Projektet omfatter en ombygning af det gamle Dæhnfeldts Pakhus og af Magasinet, et nyt byggeri og indretning af gårdrummet. Kulturmaskinen kommer til at danne rammen om et caféområde, der er tænkt som ”byens dagligstue”, åbne, kreative værksteder, koncerter, teaterforestillinger og andre små og store kulturbegivenheder.
 • Kunstbygningen Filosoffen: Et åndehul midt i byen, med fine muligheder for at udfolde det kulturelle liv omkring Filosoffen og nyde en tur med åfarten på Odense Å.

 • Stjerneskibet: et kontorfællesskab for innovative kulturiværksættere. Realdania bidrager til den udvendige udsmykning, som skal give Stjerneskibet en markant facade med et innovativt og profilskabende udtryk.
 • Grønnegade: renovering af den gade, der fungerer som adgangsvej til hovedindgangen på Brandts Klædefabrik. Her er det planen at etablere en parkeringskælder og at omdanne Grønnegade til en smuk torveplads.
 • Gråbrødre Plads: pladsen skal forskønnes og udvikles til "En plads i tiden".

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2005
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2014
 • Støttebeløb
 • 50 mio. kr.
 • Partnere
 • Odense Kommune
 • Arbejdet med at udvikle en kulturstrategi for Odense blev sat i gang på på baggrund af en analyse foretaget af Rambøll Management med støtte fra Realdania. Analysen anbefaler at positionere Odense stærkere som kulturby.

  Rapport

  Odenses Kreative Potentiale – Konklusioner og anbefalinger 

 • Arbejdet med at udvikle en kulturstrategi for Odense blev igangsat primo 2004. Baggrunden var en analyse foretaget af Rambøll Management med støtte fra Realdania. Analysen anbefalede at positionere Odense stærkere som kulturby og at formulere og iværksætte en ambitiøs kulturstrategi.

  Efterfølgende igangsatte Odense Kommune en kulturstrategiproces, som involverede aktører fra byens kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesområdet og Odense Kommune, ligesom der blev etableret et netbaseret ideforum, hvor byens borgere kunne komme med ideer.

  Processen mundede ud i oplægget ”Odense, Danmarks kreative by - Udkast til kulturstrategi for Odense”. I oktober 2004 vedtog Odense byråd kulturstrategiens visioner som de overordnede strategiske retningslinjer for kommunens investeringer i kulturanlæg og ekstraordinære tilskud til en bred vifte af initiativer og kulturaktiviteter.

  Som led i udmøntningen af Odenses kulturstrategi indgik Odense Kommune og Realdania i marts 2005 en partnerskabsaftale, som indebærer, at Realdania bidrager til nogle af de konkrete projekter, der er indeholdt i kulturstrategien.

 • Odense Kommune og Realdania indgik partnerskabsaftalen i 2005. Odense Kommunes kulturstrategi løber frem til 2014.

 • Odense Kommune og Realdania har indgået en partnerskabsaftale, der er organiseret i en partnerskabsbestyrelse bestående af Odenses borgmester, Jan Boye, og adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov. 

  Der er desuden nedsat en styregruppe bestående af stadsdirektør Jørgen Clausen og direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

  Endelig er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af relevante forvaltninger, Realdania og relevante kulturinstitutioner.

 • Grønnegade

  Udbudsform

  Åben projektkonkurrence

  Udskrevet
  Maj 2008

  Antal deltagere

  35 teams 

  Vinder

  Tegnestuen MA-SU Planning v. Malin Helena Blomqvist, Landskabsarkitekt MARK og Sune Oslev, Arkitekt MAA.

  Dommerkomité

  • Anker Boye, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, formand for dommerkomiteen

  • Poul Falck, Direktør, Odense Byråd

  • Thomas Fonnesbæk Boe, Afdelingschef for Natur, Miljø og Teknik

  • Mads Farsø, projektleder Realdania

  Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

  • Rikke Munck Petersen, Landskabsarkitekt MDL, MAA

  • Klaus Mikkelsen, Arkitekt MAA 

  Dommerbetænkning

  http://www.arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/DB__Groennegade_0.pdf

  Gråbrødre Plads

   Udbudsform

  Åben projektkonkurrence

  Udskrevet
  Maj 2008

  Antal deltagere

  35 teams 

  Prækvalificerede

  5

  Vinder

  GHB Landskab

  Steen Høyer, Landskab
  Henneby Nielsen, Ingeniør
  Rekommanderet, Proces- og kommunikationsrådgiver

  Dommerkomité

  Anker Boye, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, formand for dommerkomiteen

  Poul Falck, Direktør, Odense Byråd

  Henrik Lumholdt chef for Plan og byg

  Mads Farsø, projektleder Realdania

  Fagdommere:

  Udpeget af Akademisk Arkitektforening:

  Vibeke Holscher, landskabsarkitekt MDL,MAA

  Claus Bjarrum, arkitekt MAA

  Dommerbetænkning

  http://www.arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/DB_graabroedre_0.pdf 

  Kulturmaskinen

  Udbudsform

  Indbudt totalrådgiverkonkurrence med 5 team prækvalificeret på baggrund af forudgående EU udbud

  Udskrevet
  Maj 2006

  Antal deltagere

  18 

  Prækvalificerede

  5

  Vinder 

  Samarbejde mellem CREO-arkitekterne, Praksis-arkitekter og tegnestuen LandPlus. Ingeniører er Henneby-Nielsen a/s.

  Dommerkomité 

  Formand for dommerkomiteen

  Kontorchef Peder Bach, Kultursekretariatet

  KTD Ejendomsselskabet Kjeld Droob og Steen vammen

  Projektchef Kjeld Høirup By og Kulturforvaltningen

  Karen Skou Realdania

  Fagdommere:

  Arkitekt Maa Claus Bjerrum

  Landskabsarkitekt Vibeke Holscher,

  Dommerbetænkning

  Oktober 2006 

   

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}