x

Danmarks kreative by 

”Odense, Danmarks kreative by” lyder overskriften på den kulturstrategi, som skal markere Odense endnu stærkere som kulturby.

Strategien sigter først og fremmest på at styrke de kreative vækstlag og give byens borgere og besøgende flere kulturoplevelser. Det skal bl.a. ske ved at indrette byen, så der bliver bedre sammenhæng imellem kulturinstitutionerne, så byens pladser og kulturinstitutioner inviterer til ophold, aktivitet og deltagelse, og så der bliver let adgang til kunst- og kulturoplevelser.

Med støtten ønsker vi, at bidrage til en byudvikling, som understøtter Odenses kreative potentiale. 

Vi har indgået en partnerskabsaftale med Odense Kommune, og det er besluttet at gennemføre fire konkrete projekter som led i den kulturstrategi, der skal sætte Odense på landkortet som toneangivende kulturby.

Odense kulturstrategi består grundliggende fire projekter, som er kort beskrevet herunder. 

Kulturmaskinen

Et nyt kulturelt kraftcenter ved Brandts Klædefabrik. Projektet omfatter en ombygning af det gamle Dæhnfeldts Pakhus og af Magasinet, et nyt byggeri og indretning af gårdrummet. Kulturmaskinen kommer til at danne rammen om et caféområde, der er tænkt som ”byens dagligstue”, åbne, kreative værksteder, koncerter, teaterforestillinger og andre små og store kulturbegivenheder.

Kunstbygningen Filosoffen 

Et åndehul midt i byen, med fine muligheder for at udfolde det kulturelle liv omkring Filosoffen og nyde en tur med åfarten på Odense Å.

Stjerneskibet

Et kontorfællesskab for innovative kulturiværksættere. Vi bidrager til den udvendige udsmykning, som skal give Stjerneskibet en markant facade med et innovativt og profilskabende udtryk.

Grønnegade

Renovering af den gade, der fungerer som adgangsvej til hovedindgangen på Brandts Klædefabrik. Her er det planen at etablere en parkeringskælder og at omdanne Grønnegade til en smuk torveplads.

Gråbrødre Plads

Pladsen skal forskønnes og udvikles.

Arkitektkonkurrence

Grønnegade

 • Åben projektkonkurrence Udskrevet Maj 2008
 • Antal deltagere: 35 teams 
 • Vinder:
  Tegnestuen MA-SU Planning v. Malin Helena Blomqvist, Landskabsarkitekt MARK og Sune Oslev, Arkitekt MAA.
 • Dommerkomité
  Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening
  Rikke Munck Petersen, Landskabsarkitekt MDL, MAA
  Klaus Mikkelsen, Arkitekt MAA 

Gråbrødre Plads

 • Åben projektkonkurrence udskrevet Maj 2008
 • Antal deltagere: 35 teams
 • Prækvalificerede: 5
 • Vinder:
  GHB Landskab
  Steen Høyer, Landskab 
  Henneby Nielsen, Ingeniør 
  Rekommanderet, Proces- og kommunikationsrådgiver
 • Dommerkomité
  Anker Boye, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, formand for dommerkomiteen
  Poul Falck, Direktør, Odense Byråd
  Henrik Lumholdt chef for Plan og byg
  Mads Farsø, projektleder Realdania
 • Fagdommere:
  Udpeget af Akademisk Arkitektforening:
  Vibeke Holscher, landskabsarkitekt MDL,MAA
  Claus Bjarrum, arkitekt MAA
    

Kulturmaskinen

 • Indbudt totalrådgiverkonkurrence med 5 team prækvalificeret på baggrund af forudgående EU udbud
 • Udskrevet Maj 2006
 • Antal deltagere:18 
 • Prækvalificerede: 5
 • Vinder 
  Samarbejde mellem CREO-arkitekterne, Praksis-arkitekter og tegnestuen LandPlus. Ingeniører er Henneby-Nielsen a/s.
 • Dommerkomité 
  Formand for dommerkomiteen
  Kontorchef Peder Bach, Kultursekretariatet
  KTD Ejendomsselskabet Kjeld Droob og Steen Vammen
  Projektchef Kjeld Høirup By og Kulturforvaltningen
  Karen Skou Realdania
 • Fagdommere:
  Arkitekt Maa Claus Bjerrum
  Landskabsarkitekt Vibeke Holscher,

Baggrund

Arbejdet med at udvikle en kulturstrategi for Odense blev igangsat primo 2004. Baggrunden var en analyse foretaget af Rambøll Management som vi støttede. Analysen anbefalede at positionere Odense stærkere som kulturby og at formulere og iværksætte en ambitiøs kulturstrategi.

Efterfølgende igangsatte Odense Kommune en kulturstrategiproces, som involverede aktører fra byens kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesområdet og Odense Kommune, ligesom der blev etableret et netbaseret ideforum, hvor byens borgere kunne komme med ideer.

Processen mundede ud i oplægget ”Odense, Danmarks kreative by - Udkast til kulturstrategi for Odense”. I oktober 2004 vedtog Odense byråd kulturstrategiens visioner som de overordnede strategiske retningslinjer for kommunens investeringer i kulturanlæg og ekstraordinære tilskud til en bred vifte af initiativer og kulturaktiviteter.

Som led i udmøntningen af Odenses kulturstrategi indgik vi sammen med Odense Kommune i marts 2005 en partnerskabsaftale, som indebærer, at vi bidrager til nogle af de konkrete projekter, der er indeholdt i kulturstrategien.