x

Formålet med en visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune er at skabe en strategisk plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning.

Fokus er på udvikling af de stedbundne kvaliteter og potentialer. Planen vil give inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og vil fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere konkrete projekter, ideer og indsatser.

Visions- og udviklingsplanen tager afsæt i Odsherreds styrker, fødevare, natur, kultur og kunst og ikke mindst det at Odsherred er Danmarks største sommerhusområde.

Målsætningen er her bl.a. at fokusere på autenticiteten i Odsherred Kommune, forbedre kvaliteten i byerne, landsbyerne, sommerhusområderne og på landet, styrke identiteten i de enkelte byer og landsbyer og skabe lokalt engagement og stolthed.

Med udgangspunkt i eksisterende strategier, politikker og udviklingsprojekter, samt at kortlægge fysiske, sociale og økonomiske og immaterielle forhold i Odsherred Kommune, er ideen oparbejde en erkendelse af behovet for omstilling i en situation med befolkningsfraflytning og manglende vækst. Hvordan udvikles en langsigtet udviklingsplan, som basere sig på realisme i forhold til kommunens udviklingsmuligheder. 

Bag projektet står et samarbejde mellem VisitOdsherred, Odsherred Kommune og Realdania. Dansk Bygningsarv er rådgiver for projektet.