x

Havnen er øens samlingspunkt 

Havnen er et væsentligt samlingssted på Sejerø. Ligesom andre øsamfund har øen kæmpet med dalende befolkningstal, og der har manglet et mødested til øens beboere og gæster. Derfor gik en gruppe ildsjæle sammen om at skabe nyt liv og bedre rammer for fællesskabet på havnen.

sejerØhuset skal forløse havnens potentiale

I tre år har de lokale ildsjæle arbejdet målrettet på at udvikle Sejerø Havn med det resultat, at havnen har fået et ø-hus. 

sejerØhuset skal være et samlingssted for øens fastboende og sommerhusejerne og understøtte turismeudviklingen. Det tilfører også flere arbejdspladser. Huset rummer både et spisested med ude- og indeservering, selskabslokale, produktionskøkken, tre familieværelser til udlejning samt en butik med salg af ø-produkter og information til turister. 

Bygningen er blevet opført i forbindelse med moleanlægget fra sommeren 2017, og er dermed en del af klimasikringen af Sejerø Havn.

En forundersøgelse har banet vejen

En grundig forundersøgelse finansieret af os, Kalundborg Kommune og Sejerø Beboerforening har peget på potentialet i et ø-hus på Sejerø og vist, at sejerØhuset kan blive en bæredygtig forretning, som understøtter livet på den lille ø. 

Vi har bevilliget 5 mio. kr. til sejerØhuset for at hjælpe med at realisere byggeriet og følge de lokale visioner til dørs.