x

Havnen er øens samlingspunkt 

På en lille ø er havnen et væsentligt samlingssted. Det er her, man rejser ud fra og kommer i land, hvad enten man er øbo eller besøgende. Det er her, man forventer at opleve noget af øens sjæl og dagligliv. Det er her, man mødes. 

På Sejerø har der imidlertid været stille på molen. Som andre øsamfund har øen kæmpet med dalende befolkningstal og der har manglet et mødested på havnen siden havnens grill lukkede.

Ø-hus skal forløse havnens potentiale

I tre år har en samling lokale ildsjæle arbejdet målrettet på at udvikle Sejerø Havn med det resultat, at havnen får et nyt Ø-hus. 

Ø-huset skal være et samlingssted for øens befolkning. Samtidig skal huset understøtte turismeudviklingen på Sejerø og tilføre arbejdspladser

Huset vil efter planen rumme både et spisested med ude- og indeservering, selskabslokale, produktionskøkken, tre familieværelser til udlejning samt en Ø-Butik med salg af ø-produkter og information til turister. 

Bygningen bliver opført i forbindelse med moleanlægget fra sommeren 2017 og bliver dermed en del af klimasikringen af Sejerø Havn.

En forundersøgelse har banet vejen

En grundig forundersøgelse finansieret af os, Kalundborg Kommune og Sejerø Beboerforening har peget på potentialet i et Ø-hus på Sejerø og vist, at Ø-Huset kan blive en bæredygtig forretning baseret. 

Vi har bevilliget 5 millioner kroner til Ø-huset for at hjælpe med at realisere byggeriet og følge de lokale visioner til dørs.