x

Sikring af et stykke kultur- og astronomihistorie

Ole Rømer-Observatoriet blev opført i 1911 og er tegnet af den kendte danske arkitekt Anton Rosen. Gennem årene har bygningen været brugt til forskning og formidling og spiller en central rolle for dannelsen af Aarhus Universitet og udviklingen af astronomi som forskningsfelt på Universitetet. Med dette renoverings- og udviklingsprojekt bliver den historiske bygning ført tilbage til et mere oprindeligt udtryk. Samtidig kommer der endnu mere formidling på stedet, så stedet bliver bragt mere i spil for offentligheden. Renoveringen sikrer et stykke kultur- og astronomihistorie og vedligeholder et vigtigt fundament for at kunne blive ved med at formidle astronomi og naturvidenskab til skoleklasser, uddannelsesinstitutioner og almindelige besøgende.

Projektet er delt i to faser

Projektet er delt i to faser, hvor 1. fase omfatter en renovering af observatoriet. Det skal have nyt tag, og facaden og de ikoniske kupler skal renoveres, ligesom der skal lægges omfangsdræn. Derudover skal der etableres et tidssvarende formidlingslokale, bedre toiletforhold og et pantry, så besøgende kan bydes på en kop kaffe. Endelig arbejdes der for lige adgang for alle gæster, så også gangbesværede kan komme ind på observatoriet og ikke mindst op i den store kuppel. Fase 2 handler om at optimere Ole Rømer-Observatoriet som formidlingsplatform.

Opdateringen skaber nemmere adgang

Ole Rømer-Observatoriet er et særligt sted, som nu får plads til nye aktiviteter inde og ude hele året rundt. En opdatering af den fredede bygning betyder også, at flere borgere får nemmere adgang til fascinerende stjernekig og formidlingsaktiviteter. Samtidig er observatoriet er en del af det store byudviklingsprojekt Kongelunden i Aarhus, der vil give nye rekreative muligheder for aarhusianere i alle aldre.

Ole Rømer-Observatoriet forventes at åbne i sommeren 2023.