x

Sikring af et stykke kultur- og astronomihistorie

Ole Rømer-Observatoriet blev opført i 1911 og er tegnet af den kendte danske arkitekt Anton Rosen. Gennem årene har bygningen været brugt til forskning og formidling og spiller en central rolle for dannelsen af Aarhus Universitet og udviklingen af astronomi som forskningsfelt på Universitetet. Med dette renoverings- og udviklingsprojekt er den historiske bygning blevet ført tilbage til et mere oprindeligt udtryk. Samtidig er der blevet skruet op for formidlingen på stedet, så stedet forhåbentlig fremadrettet bliver bragt mere i spil for offentligheden. Renoveringen har sikret et stykke kultur- og astronomihistorie, og udgør et vigtigt fundament for fortsat at kunne formidle astronomi og naturvidenskab til skoleklasser, uddannelsesinstitutioner og almindelige besøgende. 

Projektet har været delt i to faser, hvor 1. fase bestod af en renovering af observatoriet: nyt tag, ny facade og reparation af de ikoniske kupler samt omfangsdræn. Derudover er der blevet etableret et tidssvarende formidlingslokale, bedre toiletforhold og mulighed for, at besøgende kan bydes på en kop kaffe. Endelig er der blevet arbejdet med bedre tilgængelighed for alle gæster, så også gangbesværede kan komme ind på observatoriet og ikke mindst op i den store kuppel. Fase 2 har primært handlet om at optimere Ole Rømer-Observatoriet som formidlingsplatform.

Sciencepark med ’sciencehytter’

Det kræver en mørk nattehimmel at kunne observere stjerner og planeter. Derfor er der i observatoriehaven blevet etableret en række sciencehytter med plads til overnatning. På den måde kan flere skoleklasser, der kommer langvejs fra, også blive klogere på astronomi. Hytterne ligger i den nyetablerede sciencepark, hvor man kan gå på opdagelse med alle sanser åbne. 

Nemmere adgang for flere besøgende

Ole Rømer-Observatoriet er et særligt sted, som nu har fået plads til nye aktiviteter både inde og ude - hele året rundt. Den nye sciencepark, historien om bygningen, og astronomiens udvikling i Danmark bliver fint formidlet, og det betyder, at der er nok opleve, også selvom man besøger museet om dagen eller på en aften, der ikke er helt stjerneklar. Opdateringen af den fredede bygning har betydet, at flere borgere har fået nemmere adgang til fascinerende stjernekig og formidlingsaktiviteter. Samtidig er observatoriet en del af det store byudviklingsprojekt Kongelunden i Aarhus, der vil give nye rekreative muligheder for aarhusianere i alle aldre.