x

Danmarks ældste gymnastikhøjskole 

Højskolen i Ollerup er Danmarks ældste gymnastikhøjskole oprettet i 1920. Grundlæggeren Niels Bukh var fast i troen på legemsøvelser og grundgymnastik. Ideen var at forene Grundtvig og Kolds traditionelle danske højskoletanker med en ny form for gymnastik.

Vi har støttet en gennemgribende renovering og tilbageførelse af højskolens historiske idrætsakse, som består af den overdækkede svømmehal samt det udendørs svømmeanlæg.

Renovering af den overdækkede svømmehal

Den overdækkede svømmehal blev opført i 1926 og er tegnet af en af datidens fineste fortolkere af nyklassicismen, arkitekt Ejner Mindedal Rasmussen. Hallen er udformet som et pompejansk inspireret rum, og den blev præmieret ved kulturolympiaden i Amsterdam i 1928.  Det var Skandinaviens første overdækkede svømmehal og den var bemærkelsesværdig blandt andet fordi den ligger under skolegården.

De renoveringer, som gennem årene er foretaget på højskolens oprindelige bygningsanlæg, har været ødelæggende for de samlede arkitektoniske og historiske kvaliteter. Der var derfor behov for en gennemgribende renovering af den bevaringsværdige svømmehal for at bringe anlægget tilbage til sit udgangspunkt.

Istandsættelsen har bragt bygningen i en stand, hvor anlægget igen fremstår som et tidstypisk bygningsværk af høj arkitektonisk kvalitet.

Renovering af det overdækkede svømmeanlæg blev afsluttet i 2006.

Tilbageføring og renovering af det udendørs svømmeanlæg

Anden fase omfatter tilbageføring og renovering af det udendørs svømmeanlæg. 

I 1970 blev det udendørs svømmeanlæg ændret fra et badeanlæg til et konkurrencebassin med løftede kantafgrænsninger, promenader og startskamler. En af de væsentligste arkitektoniske ændringer var dermed afkortningen af bassinet, hvorved det aksiale fontæneelement, der markerer indløbet af bassinvand og kobler bassinet til trappeanlægget blev fjernet, og et uskønt trappe- og udløbselement blev etableret som erstatning.

Med restaureringen og tilbageføringen har målsætningen været at komme så tæt på det oprindelige anlægs udformning som muligt, dog med skyldig hensyntagen til anlæggets funktionalitet.

Desuden er der gennemført en tilbageføring af bassinets geometri samt opgradering af de tekniske installationer. Sænkning af vandspejl, herunder etablering af forsænkede udløbsrender, samt sænkning af de øst- og vestvendte promenader, således sammenhængen mellem nordsidens trappeanlæg og skulptur væggenes trapper genskabes. Derudover er der foretaget en renovering af trapper samt det oprindelige, ”Delfinudsmykkede” indløb, der som vandfald supplerer basinindløbet.

Arbejdet med renoveringen og tilbageførelsen af det udendørs svømmeanlæg blev afsluttet i 2019.

Den samlede historiske idrætsakse genskabt

Med afslutningen af projektets to faser er den historiske idrætsakse nu genskabt på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Skolens arkitektoniske udtryk er dermed bragt tilbage det oprindelige udtryk fra 1920’erne og 1930’erne. Samtidig er der skabt et moderne samlingssted på Sydfyn, som skal fungere som en dynamo for idræts- og kulturlivet. 

I forbindelse med renoveringen af højskolen har A. P. Møller Fonden støttet renoveringen af den historiske idrætshal fra 1932.