x

Danmarks ældste gymnastikhøjskole 

Højskolen i Ollerup er Danmarks ældste gymnastikhøjskole oprettet i 1920. Den overdækkede svømmehal blev opført i 1926 og er tegnet af en af datidens fineste fortolkere af nyklassicismen, arkitekt Ejner Mindedal Rasmussen. Hallen er udformet som et pompejansk inspireret rum, og den blev præmieret ved kulturolympiaden i Amsterdam i 1928.

De renoveringer, som gennem årene er foretaget på højskolens oprindelige bygningsanlæg, har været ødelæggende for de samlede arkitektoniske og historiske kvaliteter. Der var derfor behov for en gennemgribende renovering af den bevaringsværdige svømmehal for at bringe anlægget tilbage til sit udgangspunkt.

Istandsættelsen har bragt bygningen i en stand, hvor anlægget igen fremstår som et tidstypisk bygningsværk af høj arkitektonisk kvalitet.

En tilbageføring og restaurering af det udendørs svømmeanlæg

I 1970 blev det udendørs svømmeanlæg ændret fra et badeanlæg til et ”konkurrencebassin” med løftede kantafgrænsninger, promenader og startskamler. En af de væsentligste arkitektoniske ændringer var dermed afkortningen af bassinet, hvorved det aksiale fontæneelement, der markerer indløbet af bassinvand og kobler bassinet til trappeanlægget blev fjernet, og et uskønt trappe- og udløbselement blev etableret som erstatning.

Med restaureringen og tilbageføringen har målsætningen været at komme så tæt på det oprindelige anlægs udformning som muligt, dog med skyldig hensynstagen til anlæggets funktionalitet.

Desuden er der gennemført en tilbageføring af bassinets geometri samt opgradering af de tekniske installationer. Sænkning af vandspejl, herunder etablering af forsænkede udløbsrender, samt sænkning af de øst- og vestvendte promenader, således sammenhængen mellem nordsidens trappeanlæg og skulptur væggenes trapper genskabes. Derudover har man foretaget en renovering af trapper samt det oprindelige, ”Delfinudsmykkede” indløb, der som vandfald supplerer basinindløbet. 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere