x

Bedre byggeprocesser med snublestensanalyser

Realdania har ydet 388.000 kr. i støtte til Byg-DTU´s projekt omkring optimering af byggeprocesser vha. snublestensanalyse. Projektet gennemføres af forskere ved Byg-DTU, Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med NCC.

Der har gennem de senere år været en stigende anerkendelse af, at produktiviteten i byggeriet er lav set i forhold til industrien generelt. I den forbindelse er begrebet ”snublesten” blevet introduceret som et praktisk anvendeligt begreb.

”Snublesten” betegner de forhold og processer, der fører til fejl og dermed bevirker en mindre produktivitet eller lavere kvalitet i byggeindustrien.

Projektet fokuserer på planlægning, styring og ledelse i byggevirksomheder og i byggeprocessen. Kortlægningen af problemerne skal lede til udviklingen af et generelt analyseværktøj til identifikation af snublesten og deres årsager.

Herudfra skal der udvikles en handlingsplan med forslag til, hvordan byggesektorens virksomheder gennem målrettet forebyggelse og behandling kan reducere eller eliminere problemerne.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2003
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2005
  • Støttebeløb
  • 388.000 kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}