x

Der har gennem de senere år været en stigende anerkendelse af, at produktiviteten i byggeriet er lav set i forhold til industrien generelt. I den forbindelse blev begrebet ”snublesten” introduceret som et praktisk anvendeligt begreb.

”Snublesten” betegner de forhold og processer, der fører til fejl og dermed bevirker en mindre produktivitet eller lavere kvalitet i byggeindustrien.

Projektet fokuserede på planlægning, styring og ledelse i byggevirksomheder og i byggeprocessen. Kortlægningen af problemerne skulle lede til udviklingen af et generelt analyseværktøj til identifikation af snublesten og deres årsager.

Herudfra blev der udviklet en handlingsplan med forslag til, hvordan byggesektorens virksomheder gennem målrettet forebyggelse og behandling kunne reducere eller eliminere problemerne.