x

København skulle beskyttes af vand  

Fæstningskanalen er en del af Københavns Befæstning og navnet på den kanal, som i årene 1886 til 1888 blev gravet frem fra Furesøen til Ermelunden, for at kunne levere vand til de planlagte oversvømmelsesområder. I tilfælde af krig ville man åbne fæstningskanalens sluse ved Frederiksdal og Ermelunden, og lukke Lyngby Sø’s afløb gennem Mølleåen. Furesøens vand ville så løbe ud og fylde bassinerne. Desuden skulle der ledes vand gennem kanalen og Gentofte Sø til Utterslev Mose. På den måde ville København blive beskyttet af en sammenhængende vandspærring fra Køge Bugt til Utterslev Mose og derfra til Øresundskysten ved Klampenborg.

Bevaring og revitalisering af kanalen

Målet var at revitalisere hele Københavns Befæstning, hvor Befæstningskanalen er en del af. Vi ønskede derfor at bevare og sikre kanalen for eftertiden. Alt i alt skulle Københavns Befæstning gøres til en attraktion og det betød at vi skulle sikre, synliggøre og give adgang til kulturarven, landskabet og friluftslivet, som knytter sig til anlægget. Fæstningskanalen er nu, sammen med resten af anlægget, blevet gjort synligt som seværdighed og tilgængeligt som en af Danmarks mest betydelige kultur- og friluftsattraktioner, der forener dramatisk historie med enestående natur. 

Partnerskabet bag projektet

Revitaliseringen af Københavns befæstning var et partnerskab mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og os. Målet var at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser.