Kampagnen På forkant skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer – til gavn for hele landet.

Nye veje til positiv omstilling uden for de større byer

Som i mange andre lande oplever Danmark, at befolkningen og arbejdspladserne i stigende grad rykker sammen omkring de store byer. Det betyder, at særligt områderne længst fra de større byer i disse år oplever faldende befolkningstal og et faldende antal arbejdspladser.

Udviklingen i områderne uden for de større byer angår os alle. Uden land, ingen by – og omvendt. Men skal der her skabes en positiv udvikling, er der behov for tilpasning og omstilling. Og der er behov for andre metoder og strategier. 

Det er baggrunden for kampagnen På forkant, der med 25 langsigtede strategiplaner skal vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling i områderne uden for de større byer. Målet er et understøtte en positiv udvikling, som gavner hele Danmark.

Projektet 

Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen, KL gennemfører vi frem til 2017 en kampagne, hvor kommuner får støtte til at udvikle strategiplaner. Konkret får 25 strategiplaner støtte til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer – og samtidig bidrage med nye metoder, viden, erfaringer og netværk, som viser veje til en nuanceret og positiv omstilling.

Ud over strategiplaner sætter På forkant også fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Kampagnen består af:

  • 25 strategiplaner i kommuner, som gennemføres primært i de kommuner, som står over for den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning.

  • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket understøtter udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skaber afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder.

  • Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

Projektfakta

  • Nyheder

  • Projekter støttet gennem kampagnen

  • Publikationer

  • Relaterede projekter

Projekter under kampagnen

Udgivelser Se alle udgivelser

Relaterede projekter Se alle projekter

Naturrum Kirstinelyst

Løkken Moleleje

Landsbyklyngen VestRum

Stier omkring Klemensker

{{ title }}

{{ description }}