x

Parkér og Rejs-anlæg kan forbedre den kollektive trafik

Pressemeddelelse 18. maj 2015

Transportministeriet og Realdania offentliggør i dag en analyse af potentialerne i Parkér og Rejs-anlæg ved stationer. Analysen er en udløber af en anbefaling fra Trængselskommissionen.

Parkér og Rejs-anlæg kan i nogle situationer bidrage til at gøre den kollektive trafik til en mere interessant rejseform.

Det konkluderer en analyse, Transportministeriet og Realdania har lavet. Analysen er lavet på baggrund af, at Trængselskommissionen i sin rapport fra september 2013 pegede på Parkér og Rejs-anlæg som et bidrag til at reducere trængslen på vejene og anbefalede, at potentialerne i Parkér og Rejs-anlæg blev undersøgt nærmere.

Parkér og Rejs-anlæg
Idéen bag Parkér og Rejs-anlæg er nemlig, at man ved at skabe nemme og attraktive parkeringsforhold for biler i umiddelbar nærhed af de banebetjente hovedstrækninger kan gøre det interessant for bilister at benytte den kollektive trafik ind mod tætte byområder, hvor vejtrafikken er under pres. 

Ved at kombinere bilens fleksibilitet med den kollektive transports evne til effektivt og miljøvenligt at transportere mange rejsende, forbedres det samlede transportsystems effektivitet til gavn for både den enkelte rejsende og samfundet som helhed.

Konklusioner og anbefalinger
Den nye analyse konkluderer, at Parkér og Rejs-anlæg kan være med til at gøre den kollektive trafik interessant, hvis de etableres og udbygges i sammenhæng med, at rejsetiderne forbedres på de længere strækninger, eller antallet af togafgange øges på den kortere strækninger med lokale tog i de største byområder.

Det anbefales derfor i analysen, at der ses nærmere på mulighederne for at etablere og udbygge Parkér og Rejs-anlæg i forbindelse med projekter, der skaber rejsetidsforbedringer på de længere strækninger – som eksempelvis Timemodellen – og i forbindelse med projekter, der skaber flere afgange på de kortere strækninger – som eksempelvis en overgang til metrodrift på S-banen med 5 minutter mellem afgangene.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  • Vi skal undgå, at pendlere og andre rejsende spilder for meget tid med at sidde i kø på vejene. Det går ud over den enkelte, og det går samtidig ud over væksten og mobiliteten i samfundet.  
  • Analysen viser, at Parker og Rejs bliver attraktivt at benytte, når togproduktet bliver gjort mere attraktivt i form af kortere rejsetider eller flere afgange.  

  • Det er derfor vigtigt, at vi i fremtiden øger fokus på behovet for Parkér og Rejs-anlæg, når vi foretager markante forbedringer af togproduktet som eksempelvis Timemodellen. 

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård udtaler:

 

  • En forudsætning for at vi kan skabe en bæredygtig udvikling af vores byer, er, at der er gode og nemt tilgængelige, kollektive transportløsninger. Og som analysen viser, bliver de nuværende bilpendlere først rigtig interesseret i at vælge offentlig transport, hvis de oplever en reel forkortelse af rejsetiden.

  • Trængselsproblemer bør desuden løses i sammenhæng med den øvrige byudvikling. Derved kan vi sikre mere kompakte, forbundne og koordinerede byer – med gennemtænkte, holistiske transportløsninger.