x

Forskellige behov forenes

MarselisborgCentret manglede et sted til udendørs rehabiliteringsaktiviteter for centrets brugere. Samtidig var der fra byens side ytret et behov for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. To ting som man ønskede at kombinere med et mål om også at øge den sociale inklusion i byen. Man havde et ønske om, at området skulle være indbydende og åbent hele året og døgnet rundt, og det skulle bestå af både åbne og overdækkede arealer. 

SPARK 

Sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning – det er hvad byrummet i og omkring Marselisborg indeholder. Målet med SPARK var at styrke både nærområdets borgere og centrets brugers sundhed, trivsel og livskvalitet. Samtidig er området med til at gøre byen mere robust over for fremtidens skybrud. Parken udgør en helt unik kombination af rehabilitering og klimatilpasning, og det færdige projekt fremstår som et udstillingsvindue, som forhåbentlig er til inspiration for andre.