x

Hvor meget energi bruger et passivhus, hvordan er indeklimaet, og hvad betyder det for beboernes livskvalitet og velbefindende at bo i et passivhus? Det skal et forskningsprojekt ledet af Aalborg Universitet gøre boligejere og byggebranche klogere på.

Passivhuse er lavenergihuse, der er så tætte og velisolerede, at de kan opvarmes udelukkende med solvarme og med den interne varmeproduktion, husets beboere selv genererer. Husene er desuden udstyret med et ventilationssystem, der skal sikre et sundere indeklima end traditionelle huse. 

Genstanden for forskningsprojektet er Komforthusene, ti énfamilies-passivhuse i landsbyen Skibet ved Vejle, der er Danmarks første større gruppe af passivhuse.

Husene bliver undersøgt ud fra såvel en teknisk som en sociologisk vinkel. De tekniske målinger går på husenes energiforbrug og indeklima. Blandt andet skal der indhentes ny viden om behovsstyret ventilation i boliger: Hvor meget ventilation er nødvendig for at opretholde et godt indeklima, og vil man kunne mindske ventilationsmængden og dermed spare energi, hvis man kun tænder ventilationsanlægget, når der er behov for det?

Sideløbende med de tekniske målinger vil Komforthusenes beboere blive interviewet – først om deres forventninger og siden om deres oplevelse og vurdering af husenes funktion og indeklima.

Projektet løber over tre et halvt år og foregår i tæt samarbejde med Saint-Gobain Isover A/S, der er initiativtagere til Komforthusene, samt TRE-FOR Energiforsyning og Nilan A/S. Resultaterne af projektet vil løbende blive formidlet både til kommende boligejere og til byggebranchen.

Den samlede økonomiske ramme for forskningsprojektet er på 2,7 mio. kr. Heraf bidrager vi med 1,67 mio. kr.