x

Skanderborg Station er et regionalt trafikknudepunkt, hvor det estimeres, at der hver dag passerer mere 40.000 mennesker. Nu vil Museum Skanderborg forandre oplevelsen af at vente på bus og tog. Det er ambitionen at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag. 

Fra posthus til historiehus 

Det tidligere posthus skal ikke bare være et museum, men også en ventesal, café samt arbejdende værksted for arkæologiske udgravninger og lokalarkiv med læsesal. På den måde skal bygningen være en naturlig del af stationsmiljøet. 

Forestil dig, at du har 20 minutters ventetid mellem dine to tog forbindelser, så du går ind i ventesalen på Perron1. Her møder du De Døde Krigere fra Alken Enge, Vikingen fra Fregerslev eller måske Prinsesse Anna, der blev dronning af England. Eller at du følger arkæologernes fascinerende arbejde helt tæt i det arbejdende værksted. Du kan også tage en slapper i caféen og opleve en pop-up udstilling, mens du venter. 

Platform for sociale fællesskaber 

Perron1 vil styrke Museum Skanderborgs rolle i byen ved at gentænke stedet som platform for sociale fællesskaber på tværs af forskellige målgrupper i lokalsamfundet. Perron1 skal fungere som bindeled mellem det historiske centrum, de nye boligkvarterer og den nært beliggende campus. Ambitionen er ikke kun at være noget for de sædvanlige kulturforbrugere, men også at tiltrække nye og yngre brugere ved at være let tilgængelig og sikre at faciliteterne også kan bruges i fritiden, f.eks. til lektiecafé. 

Visionen er, at museet skal gøre brug af placeringen til at gøre kunst og kultur nærværende og tilgængelig for alle. 

Bygningens historie og arkitektur

Bygningen var oprindeligt et post- og telegrafhus, projekteret af Post- og Telegrafvæsenet og opført i 1983 til sortering af post. Bygningens tilknytning til jernbanen vidner om, at posten stadig på det tidspunkt blev transporteret med tog. Lastbiler overtog transporten af post i 1997, og da internettet senere blev udbredt holdt danskerne stort set op med at sende fysisk brevpost, og de mange posthuse med brevsorteringsfunktioner har mere eller mindre mistede deres funktion. Derfor står bygningen nu og vidner om det danske postvæsens forgangstid. 

Bygningens arkitektoniske stil lægger sig ind i 1980’ernes gedigne formsprog og materialeholdning med synlige kraftigt dimensionerede betonkonstruktioner, bærende vægge og udfyldninger i blank rød tegl, sortmalet træværk samt beton-, kork- og linoleumsgulve, som kan ses hos flere samtidige arkitektfirmaer.

Bæredygtig genanvendelse 

Projektet er et godt eksempel på de store klimamæssige og kulturelle bæredygtighedspotentialer, der ligger i at bevare og transformere en bygning, der er et tidstypisk eksempel på yngre bygningskultur. Det tidligere posthus gør måske ikke så meget væsen af sig, men bygningens robuste materialer og fleksible indretning egner sig rigtig godt til de nye aktiviteter, som vil give byen et boost. Samtidig er der en stor klimamæssig gevinst, når vi genanvender fremfor at bygge nyt. 

Ombygningen af stedet samt tilbygningen af en ny hovedindgang blev sat i udbud i januar 2023, hvorefter tre teams er blevet valgt til at gå videre. I november 2023 blev vinderen offentliggjort. Det er Thomas Andersen A/S i samarbejde med Erik Arkitekter A/S, PAX architects ApS, Norconsult A/S og LB Consult – Norconsult A/S der skal stå for omdannelsen af det gamle posthus på Skanderborg station. 

Selve byggeriet forventes at begynde i forsommeren 2024 og løbe frem til september 2025. Derefter skal bygningen indrettes, og de første udstillinger etableres. Hvis alt går efter planen, kan det nye museum, Perron1, åbne ved juletid 2025.