x

Porten til Lolland’ styrker byrum, opholdssteder og forbindelser i og omkring landsbyerne Hunseby-Maglemer og Bandholm, som ligger på hver deres side af Knuthenborg Safaripark. Gennem workshops har borgerne i Hunseby-Maglemer defineret nye byrum, hvor forbedringen både har en lokal effekt og samtidig er synlig for de mange forbipasserende. Det kan påvirke det billede af Lolland, landsbyerne danner hos de mange turister, der passerer på vej til og fra safariparken. Det kan på sigt ændre måden, Knuthenborgs besøgende opfatter Lolland på.

Projektet var en del af Mulighedernes Land, som var et partnerskabsprojekt mellem os og Lolland Kommune. Med Mulighedernes Land ønskede vi at bidrage til at skabe en positiv udvikling i yderområderne i Danmark og projektet har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning.