x

Poverty Walks byder på byvandring med byens hjemløse som guider. Undervejs bliver deltagerne præsenteret for guidernes egne erfaringer med livet på gaden, fattigdomsområder og tilholdssteder, historiske seværdigheder og oversete afkroge i hovedstaden.

Det er autoriserede guider, der uddanner de hjemløse til byguider, men udformningen af ruterne, og hvad der skal vises frem, står de hjemløse selv for i samarbejde med underviserne.

Poverty Walks er et projekt, som viser byens store mangfoldighed – på godt og på ondt – og sætter fokus på de hjemløse og udsatte grupper og deres forhold i byen.

Med Poverty Walks får de hjemløse mulighed for at træde frem og fortælle, hvordan verden ser ud fra deres synsvinkel. Den ”almindelige borger” får et indblik i et univers, som han/hun næppe kender meget til.

Samtidig er det håbet, at projekt Poverty Walks som et alternativt beskæftigelsestilbud kan være med til at bygge bro til et ofte uoverskueligt arbejdsmarked. Udover jobbet som guide får de hjemløse et kursusbevis for at gennemføre forløbet. 

Bag Poverty Walks står Projekt UDENFOR, der er en selvejende organisation, der kombinerer gadeplansarbejde blandt de hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse.

Med initiativet ønsker projekt UDENFOR at give ordet til byens socialt udsatte. Inspirationen til projektet kommer fra Belgien og Holland, som har haft stor succes med alternative byvandringer anført af hjemløse.