x

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes i jorden. Herfra kan den sive ind i vores boliger og forøge risikoen for lungekræft. Det vurderes, at radonniveauet er for højt i ca. 350.000 danske boliger.

På Radonguiden.dk kan boligejerne indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Man kan også få information om, hvordan man – let og billigt – kan måle radon i sin egen bolig. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.

Radonguiden er udarbejdet af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse. Realdania har medfinansieret Radonguiden.

  • Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der kan sive ind i bygninger og kan medføre en forøget risiko for lungekræft. Sundhedsmyndighederne vurderer, at radon i indeklimaet i Danmark er medvirkende årsag til 9 pct. af lungekræfttilfældene, eller ca. 300 nye lungekræfttilfælde om året.
  • Radon måles i enheden becquerel pr. kubikmeter. WHO anbefaler, at radonniveauet i indeluften ikke overskrider 100 Bq/m3.
  • Radonforekomster varierer betydeligt i Danmark på grund af forskelle i undergrundens sammensætning og der er f.eks. mere radon på Øerne end i Vestjylland. I en landsdækkende undersøgelse fra 2001 var den gennemsnitlige radonkoncentration i undersøgte enfamilieshuse på 59 Bq/m3. Det vurderes, at 350.000 danske boliger har et radonniveau, der overskrider de danske myndigheders anbefalede niveau på 100 Bq/m3.
  • Siden 1998 har det være et lovkrav at opføre nye bygninger med radonsikring, og reglerne om radonsikring er skærpet i 2010. Dermed har købere af nye huse i dag krav på, at der ikke er for meget radon i deres hus.
  • I bygningsreglementet findes anbefalinger om radonindholdet i eksisterende bygninger. For eksisterende byggeri anbefales, at der iværksættes foranstaltninger, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 bq/m3, f.eks. tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonindholdet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer, f.eks. etablering af radonsug.
  • Radonguiden.dk offentliggøres den 16. januar 2012. Radonguiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem Klima, Energi – og Bygningsministeriet, Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen samt Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Radonguiden.dk suppleres med en OBS oplysningsfilm.
  • Radonguiden.dk består af korte oplysningsfilm, artikler, tjeklister og en interaktiv guide. Boligejerne kan indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.
  • Besøg Radonguiden.dk og få mere at vide om radon, hvordan man måler radon, og hvad man kan gøre, hvis der er for meget radon i huset.