x

Fra vaskekælder til topprofessionelt lydstudie

Siden 2010 har den almene boligforening Bispehaven huset Rap Akademiet i en nedlagt vaskekælder. Projektet er i sin tid startet op i samarbejde med Aarhus Kommune og fungerede som et gratis fritidstilbud for unge mellem 12 og 25 år. I 2012 blev Rap Akademiet en del af Ungdomsskolen Gellerup-Toveshøj, der i dag hører under UNG i Aarhus. Kælderlokalet er nu blevet nyindrettet til et topprofessionelt lydstudie med øvelokale, mixerpult, mikrofoner, computer, hovedtelefoner og meget mere, hvor de unge både kan øve og indspille musik. Der er tilknyttet en studieansvarlig, der kan vejlede og rådgive Rap Akademiets talenter i studiets mange muligheder samt hjælpe og give input til at komme videre med formidling af den musik, som de udvikler.

Organisering og drift

Rap Akademiet blev gennemført i et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat, Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus Kommune og Rapskolerne. Projektet er blevet forankret som en integreret del af den Boligsociale Helhedsplan for Bispehaven og var en del af vores daværende kampagne 'Det gode boligliv', og vil på sigt blive varetaget af en frivillige og samarbejdspartnere fra det lokale musikmiljø. Den fremtidige brug og organisering af Rap Akademiet vil inddrage både de lokale unge og professionelle musikudøvere, så det hidtil høje musikalske niveau kan fastholdes og udvikles. 

Det gode boligliv

Projektet er en del af den nu afsluttede kampagne 'Det gode boligliv', som gennem fysiske tiltag i almene boligområder har vist vejen for, hvordan man i disse områder kan skabe fællesskaber og møder og attraktive rammer om et godt boligliv.