RapAkademiet

En nedlagt ungdomsklub er blevet ombygget og danner ramme om undervisning, studieindspilning, samspil og fællesskab omkring musikken.

Med et topprofessionelt øve- og lydstudie har RapAkademiet i Bispehaven igen fået gang i rapmusikken. Ambitionen er, at RapAkademiets brugere skal undervises, inspireres og motiveres af nogle af landets bedste rappere og erfarne og professionelle kræfter fra musikbranchen. RapAkademiets tilbud vil også have fokus på sprog som musikalsk udtryksmiddel og herigennem styrke musikernes danskfærdigheder. Det er planen, at RapAkademiet også skal rumme andre musikgenrer og skabe plads til et bredt fællesskab omkring musik, som også kan involvere dans og bevægelse.

Topprofessionelt lydstudie

Siden 2010 har Bispehaven rummet et RapAkademi, som har haft til huse i en nedlagt vaskekælder i en tidligere kommunal fritidsklub. Projektet er i sin tid startet op i samarbejde med Aarhus Kommune og fungerede som et fritidstilbud for unge mellem 12 og 25 år. I 2012 overgik drift og organisering af brugere i boligafdelingens regi. 

Kælderlokalet er nu blevet nyindrettet til et topprofessionelt lydstudie med øvelokale, mixerpult, mikrofoner, computer, hovedtelefoner mv., hvor unge mellem 16 og 30 år både kan øve og indspille musik. Der er tilknyttet en studieansvarlig, der kan vejlede og rådgive RapAkademiets talenter og brugere i studiets mange muligheder samt hjælpe og give input til at komme videre med formidling af den musik, som RapAkademiets brugere udvikler.

Organisering og drift

RapAkademiet gennemførtes i et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat, Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus Kommune og Rapskolerne. Projektet er blevet forankret som en integreret del af den Boligsociale Helhedsplan for Bispehaven, og på sigt vil driften blive varetaget af en frivillig beboergruppe og samarbejdspartere fra det lokale musikmiljø.

Den fremtidige brug og organisering af Bispehavens RapAkademi vil inddrage både de lokale unge og professionelle musikudøvere, så det hidtil høje musikalske niveau kan fastholdes og udvikles. 

Det gode boligliv

Projektet er en del af den nu afsluttede kampagne DET GODE BOLIGLIV, som gennem fysiske tiltag i almene boligområder har vist vejen for, hvordan man i disse områder kan skabe fællesskaber og møder og attraktive rammer om et godt boligliv.

 

 

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2011
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • April 2015
  • Støttebeløb
  • 480.000 kr.
  • Partnere
  • Aarhus Kommune
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Hasle Centervej 231, kld., 8210 Århus V

{{ title }}

{{ description }}