x

Ny infoportal skal byde velkommen til Rebild Bakker og Rold Skov

Pressemeddelelse 16. maj 2011

Hvert år besøger omkring 400.000 mennesker Rebild Bakker og Rold Skov. En ny infoportal vil byde de besøgende velkommen og give dem information om oplevelsesmulighederne i de unikke naturområder. Infoportalen bliver etableret i udkanten af Rebild by og skal fungere som samlingspunkt og arkitektonisk vartegn for området. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Rebild Kommune og Realdania.

Det unikke landskab i Rebild Bakker og Rold Skov er et af de mest populære udflugtsmål i Nordjylland. Besøgende til området ankommer ofte i bil og parkerer på p-pladsen ved indgangen til Nationalpark Rebild.

Ideen med den nye infoportal er at skabe et aktivt miljø omkring ”indgangen” til bakkerne og skoven. Sammen med de eksisterende faciliteter på stedet – i form af restaurant, museer og kunsthåndværksbutik – skal en målrettet formidling mod naturen og attraktionerne i en markant arkitektonisk ramme give de besøgende endnu bedre oplevelser af områdets aktivitetsmuligheder. Infoportalen vil på den måde medvirke til at give både danske og udenlandske besøgende gode oplevelser med et varieret indhold – for eksempel motion, naturvidenskab, eventyr og historie.

I en kombination mellem indendørs og udendørs formidling vil portalen være tilgængelig for publikum på alle tider af døgnet og på alle årstider. Den øgede formidlingsindsats vil samtidig også omfatte udbygning af formidling via internettet og mobiltelefon. 

Det er tanken, at den nye infoportal skal have et enkelt, men markant arkitektonisk udtryk, der kan medvirke til at give Rebild Kommune et stærkt brand. Samtidig vil infoportalen kunne udvide og forbedre oplevelserne i kommunens stedbundne landskabelige kvaliteter – og dermed skabe et bæredygtigt grundlag for øget turisme.

Den samlede projektøkonomi for den nye infoportal er på godt 19 mio. kr. Heraf har Realdania givet tilsagn om støtte på 8 mio. kr., og Rebild Kommune har afsat 6 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at den endelige finansiering er på plads inden sommerferien. Infoportalen forventes at stå færdig i foråret 2013.

”Infoportalen repræsenterer virkeliggørelsen af en mangeårig drøm”, siger borgmester Anny Winther. ”At drømmen nu bliver til virkelighed, skyldes ikke mindst et godt samspil med områdets mange interessenter. En anden faktor er, at det gennem et grundigt forarbejde – allerede her har vi haft et godt samarbejde med Realdania – er lykkedes at frembringe et spændende og nytænkende koncept. Formidlingen vil ske ved hjælp af avanceret teknologi, der ikke begrænser sig til den fysiske portal. Infoportalen vil nemlig på en engagerende måde vise ud til natur og attraktioner, og samtidig giver teknologien mulighed for formidling ude i terrænet – lige dér hvor man har brug for oplysningerne.  Alt i alt vil infoportalen helt sikkert også bidrage til udvikling af områdets øvrige aktiviteter. Helt i tråd med kommunens ønsker om vækst og udvikling,” tilføjer borgmesteren.

”Med den nye infoportal til Rebild Bakker og Rold Skov kan Realdania medvirke til at styrke en positiv udvikling i lokalområdet ved at fastholde og se nye muligheder i de stedbundne kvaliteter og potentialer, som allerede findes i naturen på stedet,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter: ”Samtidig kan projektet være med til at forbedre danskernes livskvalitet gennem øget mulighed for adgang til naturoplevelser og motion. Naturen i Rebild Bakker og Rold Skov inviterer til fysisk aktivitet, og infoportalen gør det lettere og mere attraktivt at bevæge sig ud i denne unikke natur.”