x

Turistprojekt i Rebild: Nu skal mulighederne undersøges nærmere

Pressemeddelelse 27. august 2010

Rebild Kommune er gået sammen med Realdania om at undersøge, hvordan en ny velkomstportal i Rebild Bakker kan etableres. En rapport fra Aalborg Universitet opridsede i foråret en række muligheder og udfordringer for et formidlingscenter i Rebild Bakker, men nu er kommunen gået sammen med Realdania om at udarbejde en foranalyse, der helt konkret beskriver en eventuel ny velkomstportals formidlingsmæssige indhold, fysiske karakter, økonomi og mulige placering.

Borgmester Anny Winther siger om arbejdet:

- Da vi fik rapporten fra Aalborg Universitet i foråret, kom der mange interessante forslag frem. Nu gennemgår vi det hele, ser på alle muligheder og får udarbejdet et mere konkret bud på, hvordan vi kan styrke formidling og turisme i Rebild Bakker.

- I den proces er det vigtigt for os, at lokale aktører bliver hørt. Det gælder Skov- og Naturstyrelsen, de erhvervsdrivende i området, borgerne, foreningerne og museerne. Det er vigtige input til at vurdere, hvad en velkomstportal skal rumme, hvor den kan placeres, hvordan økonomien er osv.

I arbejdet lægges der vægt på, at en ny velkomstportal kommer til at fungere som vejviser for de besøgende. Portalen vil være det første, som nye besøgende møder, og den skal derfor skabe helhed og overblik over de mange muligheder og tilbud, som findes i Rebild Bakker. Målet er at formidle og styrke Rebild Bakker som et sammenhængende naturområde og kulturlandskab. Portalen skal vise, at området ikke bare byder på store naturoplevelser, men også er en levende ramme om aktiviteter for alle de mennesker, der kommer i og bruger området.

Undersøgelsen er en foranalyse, som bl.a. ser på, hvordan en ny bygning kan udformes, hvor den bedst kan placeres, og hvordan formidlingen kan tilrettelægges. Også økonomi, organisering og lovgivningsmæssige rammebetingelser vil indgå i analysen.

Anny Winther uddyber:

- Det afgørende er, at formidlingen af området bliver så relevant som muligt – til gavn for turisters og borgeres oplevelser, og i sidste ende til gavn for miljøet. Når vi har resultaterne af undersøgelsen, har vi det bedst mulige grundlag for at træffe gode og bæredygtige beslutninger efterfølgende.

Undersøgelsesarbejdet finansieres af Rebild Kommune og Realdania i fællesskab. Undersøgelsen gennemføres og udarbejdes af rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv og vil være færdig inden udgangen af 2010.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Rebild Kommune