x

Kulturhistorisk remise 

Remisen i Brande er en kulturhistorisk perle fra tiden, hvor Brande var et jernbaneknudepunkt. I dag er remisen blevet gennemgribende renoveret og nye opvarmningsfaciliteter har gjort kulturhuset anvendeligt hele året.

Brande Kommune udarbejdede en samlet byudviklingsplan for remise-området, og i et forsøg på at kombinere fortiden med nutiden har man nænsomt renoveret bygningen og søgt at bibeholde den historiske atmosfære, der omgiver hele området omkring remisen.

Det nye byområde, inkl. Remisen, er blevet forbundet med det samlede byområde via en ny gangbro over banearealet. 

Ved restaureringen af den særegne bueformede remise bevaredes bygningens arkitektoniske udtryk med karakteristiske porte. Indvendigt er remisen bibeholdt som et stort ubrudt rum, der tredeles af glasvægge fra gulv til loft, hvoraf den nederste sektion af døre kan åbnes og dermed skabe forbindelse på tværs af bygningen.

Toiletter i smøregravene

Indretningen tager i øvrigt udgangspunkt i det eksisterende rustikke rum, således at installationer er bevaret mest muligt. Eksempelvis er jernbanespor og smøregrave bevaret, og anvendes til toiletter og stolemagasiner. Skinnerne anvendes til mobile stolerækker og en cafébar, der kan køres ud i det fri, og de eksisterende træporte i den buede bygning er bevaret som udvendige skodder.

Den gamle velbevarede smedje er indrettet til restaurant, og de bagvedliggende bygninger, der var i meget dårlig stand, er fornyet og tilpasset remisens form og arkitektoniske udtryk. Pladsen foran remisebygningen med den gamle drejeskive er omdannet til et torv med mange anvendelsesmuligheder.

Resultatet er et kulturcenter, der har størst mulig autencitet af den tidligere erhvervsbygning og samtidig faciliteter, der har udvidet anvendelsen af bygningen og gjort det planlagte, omkringliggende område til et attraktivt, nyt boligkvarter i Brande.