x

I Kerteminde kan hele havnehistorien fra middelalderen og frem til i dag – som et af de få steder i Danmark – tydeligt aflæses i klare, historiske lag. Fra middelalderbyens fjordfiskeri over renæssancehavnens større skibe og handel med den bagvedliggende by, der blomstrede og havde sin storhedstid i 1500-1600-tallet. Havnen var imidlertid adskilt fra byen af en befærdet vej, cykelstier og parkeringspladser, der udgjorde en næsten ufremkommelig mur mellem købstaden og vandet.

Forbindelse mellem byen og havnen styrket

Projektet, som vi har gennemført i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, har haft fokus på at gentænke og forbedre trafikforholdene og fremme tilgængeligheden til vandet. Med et sammenhængende rekreativt byrum er der skabt et fornyet samspil mellem byen og havnen, og området er igen blevet omdrejningspunkt for et aktivt byliv.

Som levende kulturarv er havneområdet gjort til en synlig, kulturhistorisk indgang til byen, der som byens vartegn og indgangsportal vil styrke Kerteminde som bosætnings- og turistby.

Den store fortælling

Det gennemgående tema i projektet er bygget op som ”Den store fortælling” om, hvordan byen søger ned mod vandet, der gives tilbage til byen. Projektet består af tre hovedelementer, der fungerer som tre små fortællinger i den store samlede fortælling:

 • Granittæppet
 • Træpromenaden
 • Tidevandspladsen

Granittæppet er en fortsættelse af den stenbelægning, der omkranser byens kirke. Tæppet er brudt af et snoet vejforløb og en række opholdssteder i granit. Den nye træpromenade forbinder hele havnerummet i et langt forløb. Tidevandspladsen er en nyfortolkning af renæssancehavnens oprindelige kystlinje.På Tidevandspladsens brede rampe smelter byen og vandet bogstaveligt talt sammen i takt med tidevandets flod og ebbe.

Toldboden i Kerteminde

Som en del af projektet blev det bevaringsværdige gårdrum i Toldboden sat i stand:

Glemt bygningsarv bliver levendegjort i Kerteminde

Økonomi

Den samlede projektøkonomi er på knap 23 mio. kr. Realdania bidrager med 15 mio. kr. og Kerteminde Kommune bidrager med 6,9 mio. kr. samt arbejdstimer.

Totalentreprisekonkurrence

De fem totalentreprenører, der blev prækvalificeret og som deltog i totalentreprisekonkurrencen var følgende:

 • M. J. Eriksson A/S (Vindere),
 • Arkitekt: Schønherr
 • Ingeniør: Orbicon
 • Trafik: Peter Søndergaard
 • C. G. Jensen A/S
 • Arkitekt: Spektrum Arkitekter
 • Byrum & Planlægning: SBS Rådgivning
 • Ingeniør: Grontmij
 • Hoffmann A/S
 • Arkitekt: Exner Arkitekter
 • Landskabsarkitektur Professor Ellen Braae
 • Ingeniør: Bascon + Metopos
 • Strømningsforhold: M s Rosbæk
 • Trafikplanlægning: Troels Andersen
 • Per Aarsleff A/S
 • Arkitekt: Arkitema Architects
 • Ingeniør: Niras
 • Petri & Haugsted A/S
 • Underentreprenør: VG-Entreprenør
 • Arkitekt: Gottlieb Paludan + Public arkitekter
 • Arkitekt: SLA
 • Ingeniør: EKJ