x

Brolæggerpris til Renæssancehavnen i Kerteminde

Pressemeddelelse

6. oktober 2014

Det smukke brolægningsarbejde i Renæssancehavnen i Kerteminde belønnes med Brolæggerlaugets årlige pris.

test

Oldermand Claus Johnsen fra Brolæggerlauget i Dansk Byggeri overrakte torsdag hædersprisen til Kerteminde Kommunes borgmester Hans Luunbjerg for brolægningsarbejdet i forbindelse med omdannelsen af Renæssancehavnen.

Det var 29. gang i år, at Brolæggerprisen uddeles. Hvert år tildeles den en bygherre, rådgiver, institution eller kommune, der har vist nytænkning og særlig idérigdom i forbindelse med brolægningsarbejde. 

Borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, takkede for prisen:

"Det er et stort skulderklap til et projekt, som er præget af nytænkning og kreativitet. Vi har fået et fantastisk, centralt byrum, en flot indgang til byen og et sted, hvor vi mødes. I sommers var det en fornøjelse at se det liv, som der var ved havnen, hvor unge som gamle nød området. Det tegner godt for fremtiden," sagde han.

Renæssancehavnens nye gulv

Belægningen i havnen er udført med chaussésten, som er kløvet rent og dermed er behagelige at gå på. Granitbelægningen omkring kirken er trukket helt ud til kanten af havnebassinet og er dermed med til at samle og skabe et fornyet samspil mellem by og havn. 

Der er sat granitbrosten i vejbanen langs kajen af den gamle renæssancehavn, mens fortove og cykelstier samt parkeringspladser er sat i chaussésten. Cykelstierne er adskilt fra pladsen med bånd af bordursten, der tillige fungerer som ledelinjer for blinde.

Granitfliser og de aflange bordursten er med til at understrege linjerne. Som et særligt raffinement og for at undgå malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse og mørke brosten, mens svingbanen ligeledes er optegnet i selve belægningen.

I områder med udeservering og på anløbspladser og udsigtsplatforme bliver chausséstensbelægningen brudt med andre formater og større flader af granit, som på forskellig vis indbyder til ophold.

I alt er der brugt:
• 1.900 m² brosten
• 3050 m² chaussésten
• 445 meter bodursten
• 213 m² granitfliser

Nordfyns Brolægning ApS har udført det tunge granitarbejde, som blev afsluttet i december 2013, da det nye havneområde blev indviet. Arkitekterne fra Schønherr har stået for projekteringen.