x

Glemt bygningsarv bliver levendegjort i Kerteminde

Pressemeddelelse

12. september 2013

Gårdrummet ved Toldboden i Kerteminde har i mange år ligget næsten glemt hen. Nu bliver det bevaringsværdige gårdrum sat i stand som en del af det nye aktive bymiljø i det historiske centrum af Kerteminde.

Kerteminde Kommune arbejder sammen med Realdania på fuldt tryk med at skabe en nyfortolkning af den gamle renæssancehavn i byen. Området har i mange år fungeret blandt andet som parkeringsplads, men når projektet står færdigt vil renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet være genopstået og området være centrum om et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet.

Gårdrummet ved Toldboden har en meget central beliggenhed i det nye havnebyrum, men er i øjeblikket i en stand, som ikke gør det muligt for borgere og turister at anvende gården. Realdania har nu valgt at give 850.000  kr. til en istandsættelse af gårdmiljøet, så det igen kan indgå som en aktiv del af byens liv.

”Det er oplagt at integrere gårdrummet ved Toldboden med nyfortolkningen af renæssancehavnen. Gårdrummet udgør et væsentligt bidrag i fortællingen om byens historie og bliver nu igen gjort til en levende del af Kertemindes bygningsarv”, siger Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania.

Borgmester Sonja Rasmussen er meget taknemmelig for støtten fra Realdania. ”Vi får mulighed for at istandsætte og ny fortolke gården ved Toldboden, som ved sin historie er bevaringsværdig og samtidig håber vi på, at det bliver muligt at synliggøre kælderen fra omkring 1500-tallet, som blev fundet i 1995.”

”Det betyder, at gårdrummet bliver åbnet for offentligheden, så borgere og turister får mulighed for at bruge gården som opholdsplads og gården kan ligeledes anvendes i forbindelse med udstillinger på Toldboden”, slutter Sonja Rasmussen.

Indvielsen af gårdrummet ved Toldboden vil finde sted inden årets udgang.

Læs mere om renæssancehavnsprojektet på www.kerteminde.dk

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Kerteminde Kommune