x

Kertemindes historiske hjerte skaber igen liv i byen

Pressemeddelelse

6. december 2013

Efter et år med hektisk byggeaktivitet er Kertemindes historiske indgang – den gamle renæssancehavn – nu genopstået i en ny fortolkning, der genskaber et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet. Den nye renæssancehavn indvies i morgen samtidig med, at Kerteminde kan fejre sit 600-års jubilæum som købstad.

Borgmester i Kerteminde Sonja Rasmussen er stolt af resultatet. ”Vores mål har været at gøre havneområdet til en synlig, kulturhistorisk indgang til byen og en del af en levende kulturarv, der som byens vartegn og indgangsportal vil styrke Kerteminde som bosætnings- og turistby. Jeg må sige, at vi har nået vores mål – et utroligt flot projekt”, siger Sonja Rasmussen og fortsætter:

”Jeg vil rette en meget varm tak til Realdania. De har ikke alene støttet projektet økonomisk, de har også været en fantastik god samarbejdspartner, som både ved den faglige sparring og fleksibilitet har gjort, at vi ved fælles hjælp er kommet i mål.

Der har selvfølgelig været udfordringer i projektet, her tænker jeg især på afvikling af trafikken. Jeg vil gerne sige tak til borgerne for deres tålmodighed, og så må vi sammen glæde os over det fantastiske resultat”, slutter borgmesteren.

Den store fortælling om Kerteminde
Det er et team bestående af M. J. Eriksson A/S, Peter Søndergaard, Orbicon og Schønherr, som står bag genfortolkningen af renæssancehavnen. De vandt den udskrevne konkurrence med projektet ”Den store fortælling”, der bl.a. omfatter nye granitbelægninger, træpromenader og et helt nyt mødested: Tidevandspladsen.

”Renæssancehavnen i Kerteminde lever fuldt ud op til vores forventninger”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter:

”Livskvalitet i det byggede miljø er centralt for vores arbejde. Renæssancehavnen er ved nyfortolkningen blevet den vigtigste indgang til Kerteminde By og medvirker til at skabe et spændende og aktivt byrum, der genskaber kontakten mellem byen og vandet – og som igen har fået hjertet i Kertemindes identitet til at banke”, slutter Hans Peter Svendler.

Det samlede anlægsøkonomi for projektet er 23,9 mio. kr., hvoraf Realdania har bidraget med 16,3 mio. kr. og Kerteminde Kommune med 7,6 mio. kr. samt arbejdstimer. Selvom Kerteminde Renæssancehavn nu bliver indviet, så mangler der dog fortsat nogle mindre arbejder, som f.eks. et nyt gelænder på Langebro og nedramning af fortøjningspæle. Det er arbejder, som vil blive udført primo 2014.  

Som en del af det aktive byliv omkring renæssancehavnen bliver det bevaringsværdige gårdrum ved Toldboden også sat i stand og åbnet for offentligheden. Arbejdet med istandsættelsen vil blive udført i første halvdel af 2014.