x

En pris der sætter fokus på renovering 

Renoverprisen uddeles hvert år  til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Prisen er et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond og os. Selvom renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det skal Renoverprisen være med til at lave om på. Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien. Renoverprisen skal derfor sætte fokus på alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og give renovering den plads og status, den fortjener.

Vi belønner hele projektet

Renoverprisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, fordi den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

Prisen har også fokus på at de renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt samarbejde og brugernes oplevelse.

Vinderen af Renoverprisen modtager en prisstatuette og 100.000 kroner. Pengepræmien er tiltænkt en fest for de involverede parter i projektet evt. med deltagelse af beboere/naboer. Overskydende penge kan bruges til andet, der er relateret til projektet, fx indretning af legeplads / fællesareal, dog ikke indkøb af møbler og andet løst inventar. Anvendes hele eller dele af pengepræmien ikke til at afholde en fest, skal udgifterne godkendes af Dansk Arkitektur Center, og relevant dokumentation skal vedlægges. Dansk Arkitektur Center kan til enhver tid bede om dokumentation for, hvordan midlerne er anvendt.

    Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer og udgør mere end 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen.

    Der er mere end 2,5 mio. bygninger i Danmark til en samlet værdi af 3.700 mia. kroner – det dobbelte af Danmarks samlede BNP. Derfor kan god renovering betyde energibesparelser, økonomiske gevinster ved god forvaltning og forbedret produktivitet.

    43% af Danmarks samlede energiforbrug bruges på vores bygninger. Der er derfor store potentielle CO2 besparelser ved energirigtig renovering.

Vindere