x

En pris der sætter fokus på renovering 

Renoverprisen uddeles hvert år  til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Prisen er et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond og os. Selvom renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det skal Renoverprisen være med til at lave om på. Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien. Renoverprisen skal derfor sætte fokus på alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og give renovering den plads og status, den fortjener.

Vi belønner hele projektet

Renoverprisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, fordi den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

Prisen har også fokus på at de renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt samarbejde og brugernes oplevelse.

Vinderen af Renoverprisen modtager en prisstatuette og 100.000 kroner. Pengepræmien er tiltænkt en fest for de involverede parter i projektet evt. med deltagelse af beboere/naboer. Overskydende penge kan bruges til andet, der er relateret til projektet, fx indretning af legeplads / fællesareal, dog ikke indkøb af møbler og andet løst inventar.

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer og udgør mere end 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen.

Der er mere end 2,5 mio. bygninger i Danmark til en samlet værdi af 3.700 mia. kroner – det dobbelte af Danmarks samlede BNP. Derfor kan god renovering betyde energibesparelser, økonomiske gevinster ved god forvaltning og forbedret produktivitet.

43% af Danmarks samlede energiforbrug bruges på vores bygninger. Der er derfor store potentielle CO2 besparelser ved energirigtig renovering.

Vindere

Fra skolebænke til seniorboliger: Rudkøbing Gamle Skole på Langeland vinder Renoverprisen 2023

I Rudkøbing på Langeland er flere tidligere elever vendt retur til skolen. De er nemlig flyttet ind i Rudkøbing Gamle Skole fra 1921, der efter en renovering har fået nyt liv som 22 almene seniorboliger. Skolen er en signaturbygning i byen og er et godt eksempel på, hvordan nye funktioner i historiske bygninger kan sikre nyt liv i både bygninger og lokalområde.

Ernas hus vinder Specialprisen 2023

Specialprisen går til et særligt bemærkelsesværdigt projekt, der ikke lever op til alle Renoverprisens kriterier, men som alligevel fortjener opmærksomhed. Specialprisen blev i 2023 uddelt til ”det lille projekt med stor effekt”.  

Ernas hus – et gammelt fiskerhus på Thyholm i Limfjorden  stammer helt tilbage fra 1774 og husede først en fiskerfamilie. Siden blev huset overtaget af Erna, som brugte det som sommerhus. Efter Ernas død forfaldt huset, men nu har det fået mere end en kærlig hånd efter en gennemgribende renovering.

Vinder af Renoverprisen i kategorien bolig 2022 

Fabers Fabrikker

Vinder af Renoverprisen i kategorien institution 2022 

Vestsalen i FÆNGSLET

Vinder af Renoverprisen i kategorien erhverv 2022 

Retten i Aarhus

Vinder af Renoverprisen 2021

Ørsteds haver

Vinder af Specialprisen 2021

Det danske landsted

Vinder af Renoverprisen 2020

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus

Vinder af Specialprisen 2020

Ungdomsøen

Vinder af Renoverprisen 2019

Hotel Herman K

Vinder af Specialprisen 2019

Ørstedspavillonen

Vinder af Renoverprisen 2018 

THE SILO

Vinder af Specialprisen 2018 

Fra vaskehus til whiskyhus 

Vinder af Renoverprisen 2017

Nr. Vium Skole 

Vinder af Jubilæumsprisen 2017

Nyt Rosenhøj

Vinder af Renoverprisen 2016

Konstabelskolen Margretheholm

Vinder af Specialprisen 2016

Skjern Å

Vinder af Renoverprisen 2015 

Herning Bibliotek 

Vínder af Specialprisen 2015

Egebjerg Mølle 

Vinder af Renoverprisen 2014

Diamanten

Vinder af Renoverprisen 2013

Ryesgade 30 A-C

Læs om de tidligere projekter, vindere og om Renoverprisen på Renoverprisens hjemmeside 

Renoverprisen