x

En pris der sætter fokus på renovering 

Renoverprisen uddeles hvert år  til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Prisen er et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond og os. Selvom renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det skal Renoverprisen være med til at lave om på. Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien. Renoverprisen skal derfor sætte fokus på alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og give renovering den plads og status, den fortjener.

Vi belønner hele projektet

Renoverprisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, fordi den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

Prisen har også fokus på at de renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt samarbejde og brugernes oplevelse.

Vinderen af Renoverprisen modtager en prisstatuette og 100.000 kroner. Pengepræmien er tiltænkt en fest for de involverede parter i projektet evt. med deltagelse af beboere/naboer. Overskydende penge kan bruges til andet, der er relateret til projektet, fx indretning af legeplads / fællesareal, dog ikke indkøb af møbler og andet løst inventar.

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer og udgør mere end 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen.

Der er mere end 2,5 mio. bygninger i Danmark til en samlet værdi af 3.700 mia. kroner – det dobbelte af Danmarks samlede BNP. Derfor kan god renovering betyde energibesparelser, økonomiske gevinster ved god forvaltning og forbedret produktivitet.

43% af Danmarks samlede energiforbrug bruges på vores bygninger. Der er derfor store potentielle CO2 besparelser ved energirigtig renovering.

Vindere

Transformationen af en gammel fabriksbygning på Fyn, en historisk retsinstitution i Aarhus og et fængsel fyldt med kultur i Horsens er kåret som Danmarks bedste renoveringer 2022. Det er tiende gang, at Renoverprisen kårer Danmarks bedste renoveringer, og som noget helt særligt i 2022 blev der i anledning af prisjubilæet uddelt tre priser inden for kategorierne bolig, institution og erhverv, hvor også bæredygtighed har været et gennemgående fokus.

Et hus i et hus: Fabers Fabrikker på Fyn vinder kategorien bolig

På baggrund af en 3D-scanning af de kringlede rum i den gamle fabrik var det muligt at bygge en ny “boligboks” af træ, der passer ind i fabriks-skallen. På den måde fungerer fabrikkens ydermure som en klimaskærm, mens boligen indenunder er fuldt isoleret, fremstillet af bæredygtige materialer og fremstår som ny.  

Vestsalen i FÆNGSLET i Horsens vinder kategorien institution 

Renoveringen af Vestsalen i FÆNGSLET i Horsens har ikke blot har givet fængslet en ny funktion, men også har spillet en større rolle i at transformere Horsens’ identitet fra fængselsby til kulturdestination. Med næsten kirurgisk præcision har man gennembrudt den nederste 1,5 etage, så der er skabt en åbning hele vejen fra udearealerne og ind i den ikoniske indergård. Frem for at opføre en ny bygning skræddersyet til events, konferencer og koncerter har man ved at transformere fængslet ikke blot sparet CO2-udledning, men også fået nogle helt særlige rum, som folk kommer for at besøge fra nær og fjern – af egen fri vilje vel at mærke.

Retten i Aarhus vinder kategorien erhverv

Retten i Aarhus - Erhvervsarkivet har gennemgået en omfattende, men nænsom renovering med respekt for bygningens historie og sjæl. De tidligere arkivrum med kilometerlange reoler er forvandlet til retssale, møderum og kontorer. Og i den tidligere læsesal er de gamle reoler bevaret og suppleret med kunstnerisk udsmykning.

Vinder af Renoverprisen 2021

Ørsteds haver

Vinder af Specialprisen 2021

Det danske landsted

Vinder af Renoverprisen 2020

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus

Vinder af Specialprisen 2020

Ungdomsøen

Vinder af Renoverprisen 2019

Hotel Herman K

Vinder af Specialprisen 2019

Ørstedspavillonen

Vinder af Renoverprisen 2018 

THE SILO

Vinder af Specialprisen 2018 

Fra vaskehus til whiskyhus 

Vinder af Renoverprisen 2017

Nr. Vium Skole 

Vinder af Jubilæumsprisen 2017

Nyt Rosenhøj

Vinder af Renoverprisen 2016

Konstabelskolen Margretheholm

Vinder af Specialprisen 2016

Skjern Å

Vinder af Renoverprisen 2015 

Herning Bibliotek 

Vínder af Specialprisen 2015

Egebjerg Mølle 

Vinder af Renoverprisen 2014

Diamanten

Vinder af Renoverprisen 2013

Ryesgade 30 A-C

Læs om de tidligere projekter, vindere og om Renoverprisen på Renoverprisens hjemmeside 

Renoverprisen