x

Traditionelt er det nybyggeriet, som løber med opmærksomheden, mens renoveringer og ombygninger lever et mere stille liv. Men faktisk er udviklingspotentialet på renoveringsområdet stort, og der er store gevinster at hente både på pris, kvalitet og energieffektivitet, hvis byggesektoren blev bedre til at udnytte potentialet.

Renovering 2010 blev igangsat for at øge byggesektorens fokus på de udviklingsmuligheder, der ligger i bygningsrenovering og bygningsforbedring.

Renovering 2010 har ydet økonomisk og faglig støtte til udviklingsprojekter, der havde fokus på at forbedre fornyelsen af bygninger, primært etageejendomme med boliger.

Desuden har Renovering 2010 arbejdet på at skabe overblik over og sammenhæng med de udviklingstiltag, som allerede er taget inden for bygningsrenovering og på den måde være med til at målrette udviklingsindsatsen inden for området.

Resultatet af arbejdet i Renovering 2010 er otte redskaber, der hver især løser væsentlige udfordringer inden for renovering: bedre risikohåndtering og samarbejde på byggepladsen, bedre indsigt i etageejendommes opbygning og konstruktioner, bedre energirenovering samt bedre beskrivelsesprincipper for renoveringsopgaverne. De otte redskaber er praktiske hjælpemidler til at forbedre renoveringsprojekter i dag og i morgen.

Som opfølgning på Renovering 2010 blev der i 2010 skubbet gang i kampagnen RENOVER og uddeling af den årlige RENOVER pris.

Læs mere på kampagnens hjemmeside:

renover.dk

Renovering 2010 omhandlede udviklingen af bygningsrenovering/bygningsforbedring i Danmark. Projektet var tænkt som en opfølgning på det tidligere By- og Boligministeriums initiativ ”Projekt Renovering” (1995-1999).

Renovering 2010 tog udgangspunkt i Gl’s Forsøgshandlingsplan (gi.dk) og Realdanias indsatsområder om Byggeriets Fremtid henholdsvis forskning, udvikling, formidling og debat. Til grund for Renovering 2010's strategi lå en analyse af bygningsrenoveringens behov for udvikling. Behovsanalysen dannede således inspirationsgrundlag for udvælgelsen af de kommende projekter.

Renovering 2010 afgrænsede sig til at udvikle produkter, processer og organisering af renovering og forbedring af eksisterende boligetageejendomme. Målsætningen var at skabe forandring i retning af højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi inden for bygningsrenovering. Forandringen skulle ske ved at udvikle og anvende af nye produkter/koncepter, uddannelse/læring i og ved at forankre bedre byggeprocesser. Dermed skulle der opnås en kvalitetsbaseret bygge- og driftsøkonomi for de pågældende parter.

Tidsplan

Renovering 2010 løb over en fireårig periode, 2006-2010.  

Fra midten af 2010 til midten af 2012 blev der gennemført en række kommunikationsaktiviteter.

Samarbejdspartnere

Grundejernes Investeringsfond og sbs rådgivning A/S.

Organisering

sbs rådgivning A/S fungerede som projektsekretariat.

Støtte

Renovering 2010’s samlede økonomiske ramme for perioden 2006-2010 lød på 50 mio. kr. Heraf havde vi bevilliget den ene halvdel, mens GI havde bevilliget den anden.

Renovering 2010 løb over en fireårig periode, 2006-2010.  

Fra midten af 2010 til midten af 2012 blev der gennemført en række kommunikationsaktiviteter.

sbs rådgivning A/S fungerede som projektsekretariat.

Grundejernes Investeringsfond og sbs rådgivning A/S.

Renovering 2010’s samlede økonomiske ramme for perioden 2006-2010 lød på 50 mio. kr. Heraf havde vi bevilliget den ene halvdel, mens GI havde bevilliget den anden.