x

COVID-19 fik på meget kort tid mobiliseret regeringer, forandret markeder og ikke mindst ændret menneskers hverdag. Arbejdsliv og fritid under samme tag, øget afstand og nye rutiner i forhold til hygiejne, indkøb og samvær. Forandringer som har påvirket både negativt og positivt, og dermed haft betydning for livskvaliteten.

Med indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’ ønsker vi sammen med en række samarbejdspartnere at sætte fokus på, hvordan COVID-19 har påvirket vores adfærd i forhold til de fysiske rammer for vores liv. Indsatsen skal opsamle viden og løsninger fra både pandemi-perioden og i de kommende år.

Samtidig er målet at inspirere til og igangsætte helt nye løsninger for et mere modstandsdygtigt bygget miljø med bedre livskvalitet for alle. Det kan handle om rammerne for f.eks. sundhed og bevægelse, kulturforbrug, arbejdsliv, boligen og brugen af det offentlig rum.

Indsatsen løber i to parallelle spor:

Det primære formål med videnssporet er at indsamle og formidle viden, der kan afdække, hvordan vi som borgere ændrer vores adfærd og fysiske rammer som følge af corona. En essentiel del af videnssporet bliver derfor at indsamle og formidle data om, hvordan vi som husholdninger, virksomheder, institutioner mv. lever med corona. Uden data, ingen viden. Dette sker kvantitativt (spørgeskemaundersøgelser og registerdata) og kvalitativt (bl.a. interviews).
Videnssporet drives af et tværfagligt hold forskere fra BUILD på Aalborg Universitet med institutleder Lars Pico Geerdsen i spidsen.

I løsningssporet kobler vi viden fra videnssporet med udviklingen af nye løsninger, der understøtter et mere modstandsdygtigt byggeri og bedre livskvalitet.

Løsningerne vil blive udviklet i samarbejde med både civilsamfundet og det private marked, og vi vil gøre brug af innovationsmodeller og -værktøjer, vi kender godt i Realdania fra vores arbejde med bl.a. indeklima, bæredygtighed og digitale løsninger – som f.eks. Innovation til Marked, Circular Construction Challenge og Grand Solutions.