x

Domkirkepladsen led under bilernes indtog

Gadenettet omkring Ribe Domkirke i Ribes bymidte var stort set uændret siden middelalderen, og mange af byens historiske huse og anlæg var fint bevaret. Selve domkirkepladsen led derimod under bilernes indtog og var nærmest ”sunket” i jorden, efterhånden som byen var vokset op omkring kirken. De høje mure, der omgav domkirken, blev taget ned, og kirkens gulv er bogstaveligt talt bredt ud over hele kirkepladsen. Et arbejde, der har stået på fra 2008 til 2013, hvor Ribeborgere og turister i landets ældste by igen kunne indtage pladsen.

Fra parkering til aktivt byrum 

Esbjerg Kommune gennemførte en trafiksaneringsplan, der blev afsluttet i 2008. Samtidig udarbejdede vi sammen men kommunen en byrumsanalyse, der afdækkede domkirkepladsens betydning og fremtidige udvikling. På den baggrund indgik vi en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune med en fælles vision om at forny domkirkepladsen til en værdig og stilfuld ramme om Ribe Domkirke og til et aktivt byrum til glæde og gavn for byens borgere og turister. Pladsen skal opleves som et ikon, der fortæller sin historie på tværs af tid i samspil med domkirken og den omkringliggende historiske bykerne.

Sammen med Esbjerg Kommune omdannede vi pladsen omkring Ribe Domkirke til et aktivt byrum. Et byrum, der både matcher og spiller sammen med domkirken - et af Ribes mest markante vartegn.

Vidste du, at...

Vidste du, at...

Ribe Domkirke er Danmarks ældste domkirke – og at Ribe faktisk er Danmarks ældste by. I årene 1100-1134 blev de første sten lagt, og siden hen har kirken gennemgået fysiske forandringer, bl.a. på grund af brand. I dag er kirken den eneste fem-skibede kirke i Danmark. 

                   

Økonomi

Renoveringen af Ribe Domkirkeplads er realiseret i et partnerskab mellem os og Esbjerg Kommune.

Projektets økonomiske ramme var 45 millioner kroner, hvoraf vi har bidraget med 34 millioner kroner og Esbjerg Kommune med 11 millioner kroner.

Arkæologiske udgravninger

August 2012

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger er der gjort en lang række fund, som har ændret danmarkshistorien. Fundene, som består af en vikingegraveplads fra 800-tallet, viser at vi er blevet kristne ca. 100 år tidligere end oprindeligt antaget.
 

Februar 2012
I forbindelse med projektet foretager arkæologer udgravninger langs domkirkens østside. Der er allerede dukket en del spændende fund op. 
 

            

Murede kister fra 1200-tallet. Højmiddelalderens overklasse af ridder, gejstlige og borgere fortrak at blive begravet i murede kister.  

  Udgravet person fra vikingetiden.
     
   
Velbevaret planketræsvej af egetræ, som vurderes at være fra 1200-tallet.    Arkæologer ved udgravning af planketræsvej.

Konkurrence

Udbudsform
Indbudt etapekonkurrence med dialog med prækvalifikation efter EU-udbud 

Antal ansøgere
39

Prækvalificerede

Vinder
Landskabsarkitekterne Schønherr K/S

Dommerkomité
Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune Hans Peter Svendler, direktør, Realdania Tage Rosenstand, menighedsrådsformand, Ribe Marianne Kofoed, projektleder, Realdania Hans Kjær, direktør for Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune Jens Torkild Bak, domprovst, Ribe  

Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt og Anne-Marie Lund, landskabsarkitekt Begge fagdommere er udpeget af Akademisk Arkitektforening.