x

Det største byudviklingsprojekt i Ribes historie

Siden 1848 var Ribe Jernindustri en af Ribes vigtigste virksomheder, og virksomheden var centralt placeret i byen. Men Ribe Jernindustri valgte, at produktionsfaciliteterne skulle flyttes ud af centrum til erhvervsområdet i Ribe Nord. Det åbnede op for det største byudviklingsprojekt i byens historie. 
Det nye område fik navnet Jernstøberiet som et klart nik til området historie. Målet var at skabe et attraktivt miljø i hjertet af det middelalderlige Ribe.

En helhedsplan der skulle afspejle området

Sammen med Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune tog vi initiativ til en helhedsplan for området. Første skridt var udviklingen af en ny helhedsplan, som skulle indeholde arkitektoniske og byplanmæssige løsninger af en høj kvalitet, og som skulle afspejle områdets placering op til det fine landskab og den historiske by.

Den nye helhedsplan

I helhedsplanen blev der bl.a. lagt vægt på, hvordan kvarteret skal være en naturlig forlængelse af den eksisterende by, samtidig med at det skal skabe en kobling til det omkringliggende landskab. 

Som del af planen etableres et grønt bælte af træer og buske rundt om og langs bykvarteret. Her kan byens borgere og gæster gå tur og kigge ud over marsken, eller de kan slå vejen ind på det nye kvarters gader og stræder, der anlægges med tydelig inspiration fra gaderne i middelalderbyen.

I et ønske om at forstærke sammenhængen mellem det nye kvarter og den gamle bydel er der i helhedsplanen også lagt op til en god blanding af lave og høje bygninger, der placeres let forskudt mellem hinanden. Sammen med en række indbyggede åbninger og indsnævringer skal det skabe et varieret kvarter med små kroge og pladser, hvor det er hyggeligt at færdes og mødes.

Proces for helhedsplanen

For at få en helhedsplan, som tager højde for flere aspekter i bymiljøet, blev der afholdt en parallelkonkurrence. Den adskiller sig fra en almindelig arkitektkonkurrence ved bl.a. at stille krav til deltagerne om større grad af tværfaglighed, fordi der er her tale om kompleks byudvikling.

Vinderteamet blev offentliggjort den 12. oktober 2017 og består af:

  • Totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten A/S, med underrådgiverne
  • Schønherr A/S
  • Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
  • Urban Creators ApS.