x

Ejendommen på Allégade 5 på Frederiksberg er opført af den danske malermester August Jacob Christian Riise i 1860.

Huset er en velholdt og tidstypisk repræsentant for den "frederiksbergske", landlige byggestil i 1800-tallet - med en facade prydet af tre gipsrelieffer, efter original af den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, og med fine stukdekorationer indvendigt samt to usædvanligt smukt dekorerede lofter, malet af husets ejer og malermester ved opførelsen.

Allerede inden Allégade fik sit navn, indgik gaden i områdets tidligste historie, der går tilbage til midten af 1600-tallet. Byen, der dengang bestod af 20 gårde, var beboet af hollandske amagerbønder, der bl.a. skulle levere grøntsager til hoffets husholdning. Landsbyens hovedgade lå på det sted, hvor Allégade ligger i dag, med gårdene liggende i to lige rækker, sådan som de eksisterende bygninger gør i dag.

Området fik nyt udseende

I 1810 ændrede området udseende, og det blev besluttet, at husene skulle ligge tilbagetrukket fra gaden, at der ikke længere måtte dyrkes landbrug, men kun havebrug, og at der skulle være lave stakitter ud mod vejen; en tinglyst servitut, der stadig er gældende. Disse havebrug viste sig at være velegnede til lyststeder og landgårde, og i 1800-tallet var der traktorsteder i næsten hvert eneste hus. I dag findes stadig mange cafeer og spisesteder langs Allégade.

Allégade 5 har gennem tiden har været hjemsted for skiftende aktiviteter og beboere såsom malere, digtere og teaterfolk og havde som følge deraf også fået et broget udseende.

Realdania By & Byg erhvervede Riises landsted i 2005. Efter overtagelse af huset gennemførte Realdania By & Byg en nænsom restaurering udvendigt og indvendigt samt en nyindretning af haven, som nu er en del af den kulturpromenade, der løber i de grønne anlæg langs med Allégade.

Se også

Landsted tegnet af Kay Fisker

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Udgivelser

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

A.J.C. Riise

Malermester A.J.C. Riise (1825-1883), der havde en stor og blomstrende forretning i datidens København, var en handlingens mand med stor skabertrang, og han stod bag flere byggerier i det indre København og i Nordsjælland. På et tidspunkt (1879-1882) bestred han også posten som direktør for Tivoli.

Der er dog uvist, om Riise selv har udført tegningerne til huset på Allégade 5, og den tegning, han indsendte til bygningsinspektørens godkendelse, er desværre usigneret. Det vides derfor ikke, hvem arkitekten var, men der findes et par gæt.

N. S. Nebelong
For det første er det muligt, at Riise selv kan have udført tegningen. Han havde modtaget Kunstakademiets uddannelse for håndværkere og havde måske i den sammenhæng snuset lidt til arkitekturen, ligesom han som malermester havde været med til at færdiggøre adskillige nybygninger, som kunne have inspireret ham.

At tegningen er udført helt professionelt peger dog snarere på en arkitekt, og måske har det været N.S. Nebelong, der er kendt for adskillige storartede bygninger, bl.a. Københavns første vandværk i Studiestræde fra 1859, J.C. Jacobsens villa (den tidligere æresbolig, nu kendt som Carlsberg Akademi), opført 1853 og ikke mindst Skagen Grå Fyr fra 1858.

Han var en af de sidste eksponenter for senklassicismen, og hertil kommer, at han i 1850 havde opført ejendommen Sølyst på Vedbæk Strandvej, der har så meget tilfælles med Riises villa, at der næsten må være en forbindelse mellem dem.

Det er bygningskroppen med det trefags midterparti, men især er det udformningen af frontispicen med palmetteformede akroterier, der knytter dem sammen. Desuden kan Riise som malermester have virket ved bygninger, opført af Nebelong, f.eks. Carlsbergs hovedbygning, hvor der kan have været brug for hans særlige dekorative evner.

Meget taler altså for, at Nebelong er Riises arkitekt. Men der er en lille finte: Tegningerne til Nebelongs Sølyst var blevet publiceret allerede i 1853 i C.M. Tegners Architektoniske Album, og andre arkitekter og murermestre kan have ladet sig inspirere af dem.

Restaurering

Da Realdania By & Byg overtog ejendommen i 2005, fremstod den forsømt og fejlagtigt vedligeholdt med plastmalede facader i en alt for citrongul farve.

Istandsættelsen blev derfor koncentreret om at få afrenset det alt for diffusionstætte malingslag på facaderne og på de tre relieffer på husets østvendte facade mod haven.

Den noget uensartede fremtoning, som huset havde fået efter flere tilbygninger - bl.a. en indvendig trappe mod vest, der havde øget facaden med et fag, men også forrykket den ellers klassicistiske facadesymmetri - blev ligeledes dæmpet ved en let filtsning af et par facadeafsnit, så hele bygningen i sit endelige udtryk nu fremstår mere homogen og ensartet i overfladestrukturen.

En værdig eksponent for sin tids byggeri
Facaderne blev kalkede gule i en nuance, som spiller bedre sammen med de omkringliggende frederiksberg'ske bygninger. Husets sokkel blev genoppudset i juramørtel, og vinduerne blev sammen med de udvendige døre malet og frisket op. Knækkede tagsten blev udskiftet med nye tilsvarende vingetegl, og bygningens kviste og inddækninger blev ligeledes istandsat.

I dag har bygningen genvundet meget af sit oprindelige udseende, og såvel huset som haven står nu som en værdig og smuk eksponent for sin tids byggeri. Husets planmæssige disposition er forblevet uændret, men de enkelte rum blev efter istandsættelsen og restaureringen i 2005 indrettet med nye faste udstillingselementer til brug for Revymuseet.

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}