x

Hovedparten af områder i landet uden for de større byer oplever samme udfordringer i form af tab af arbejdspladser, aldrende befolkninger og fraflytning. Dette gælder også for Ringkøbing-Skjern og Lolland Kommuner, som Realdania har udvalgt som testkommuner i kampagnen På forkant.

Med valget af Ringkøbing-Skjern og Lolland, er der udpeget to geografiske kommuner, som begge er ramt af ovenstående udfordringer – men i meget forskellig grad.  

Vi vil sammen med de to kommuner under overskriften Ringkøbing-Skjern og Lolland 2030 over de næste to år bidrage til at skabe udviklingsstrategier for de to kommuner, der tager udgangspunkt i områdernes specifikke kvaliteter og potentialer. 

Udviklingsstrategierne skal være realistiske bud på, hvordan man kan skabe en anderledes og differentieret udvikling af områder i Danmark, uden for de større byer, ved at udnytte de særlige potentialer og muligheder, som knytter sig til et specifikt område. Det kan for eksempel være fødevareproduktion, produktion af grøn energi, satsning på særlige former for turisme eller nye bosætningsmønstre.