x

Restaureringen af Røde Plads har været et led i en større helhedsplan for Herlufsholm Skole, som skal være med til at honorere moderne undervisningsformer og en kostskoles særlige krav til de fysiske rammer.

Røde Plads er den helt centrale plads placeret mellem nogle af skolens ældste og nyeste bygninger. Men mange steder var belægningen helt ødelagt. Og fremfor alt har pladsen aldrig fungeret særlig godt som det naturlige samlingssted for skolen, den ellers var tiltænkt. Pladsens fremtidige funktion iscenesættes derfor som opholds- og gennemgangsrum, samt møde- og samlingssted for små og store grupper.

Ådal som inspiration

En arkitektkonkurrence betød, at arkitektfirmaet Breimann & Bruun blev valgt til at give nyt liv til pladsen. De har blandt andet trukket en række topologiske træk fra den nær ved liggende ådal ind på pladsen. Dermed har pladsen fået et bølgende udseende, der samtidig skaber en række nye rum og siddepladser, hvor eleverne kan opholde sig, og hvor der er plads til forskellige aktiviteter året rundt. Ved brug af materialer som røde teglklinker har arkitekterne desuden sørget for, at pladsen også fremover kan bevare sit navn Røde Plads.