x

Arketypen på et renæssanceslot

Rosenholm Slot, hvis ældste bygninger dateres til 1560, fremstår som arketypen på et renæssanceslot. Den firelængede bygning er placeret på en slotsholm omgivet af et voldanlæg og en tilhørende barokhave. Slottet er åbent for offentligheden.

Rosenholm Slots stensatte voldgravskanter var flere steder skredet, hvilket kunne have været fatalt for slottets fundamenter. Vi valgte at støtte restaureringen af voldgraven efter gamle stensætningsprincipper og dermed bevarelsen af hele det smukke anlæg.

Restaureringen af voldgraven omfattede udskiftning af de cementfugede, kløvede granitkanter til en stensætning sat af marksten, der bedre vil kunne modstå påvirkninger fra vand og frost.