x

Mangfoldighed, byudvikling og vækst for hele Danmark

Den nye arena skal være med til at styrke idrætslivet, kulturlivet, bylivet og den økonomiske udvikling for hele Danmark. Samtidig skal arenaen lokalt styrke byudviklingen i Ørestad Syd.

Forventningen er, at arenaen vil kunne styrke hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder, og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse.

Markant nordisk design

Arenaen er tegnet af et team med arkitektfirmaet 3XN i spidsen. Med udgangspunkt i en stærk nordisk designtradition går kvalitet, funktion og design op i en højere enhed.

Bygningen har en åben stueetage og et offentligt tilgængeligt plateau i første salshøjde, som inviterer til et rigt byliv med trapper til ophold og attraktive byrum, der giv plads til ophold i sol og læ.

En fleksibel og skalérbar multiarena

Ved kultur- og musikarrangementer, som fx åbningskoncerten med Metallica, har arenaen plads til op til 16.000 tilskuere. Ved sportsbegivenheder vil kapaciteten være 12.500 tilskuere. 

Arenaen er fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og tilskuerkapaciteten udnyttes. Udover den store publikumssal, omfatter arenaen en stor foyer, caféer, restauranter og barer. Herudover findes der store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner. 

Partnerskab

Der er to parter bag arenaen – Københavns Kommune og Realdania – som begge har part i selskabet Arena CPHX P/S, der har stået for projekteringen og opførelsen. Selskabet ejer arenaen. Den 1. januar 2017 tiltrådte en ny bestyrelse. Bestyrelsesformand er Lars Liebst. Bestyrelsen består desuden af Jesper Loiborg, Bente Overgaard og Andreas Christensen.

By & Havn, der er grundejer, indgår som samarbejdspartner i projektet og bidrager ved at stille et grundareal til rådighed for arenaen.

I december 2016 er driften af bygningen overdraget til Danish Venue Enterprise A/S, der er et datterselskab til Live Nation Inc.


Økonomi

Royal Arena er opført af Arena CPHX P/S, der ejes af Københavns Kommune og Realdania med hver 50 procent.

Den samlede anlægspris for Royal Arena udgør ca. 1,4 mia. kr. Københavns Kommune og Realdania har hver indskudt 325 mio. kr. som kapital i Arena CPHX P/S. 

Lokale og Anlægsfonden har, via det nu nedlagte Elitefacilitetsudvalg under Kulturministeriet, støttet byggeriet med 15 mio. kr., fordi Royal Arena er en multiarena, der favner bredt i funktionalitet og har en stærk arkitektur, og fordi multiarenaen gør det muligt at afvikle en lang række internationale idrætsevents på eliteniveau. Resten af anlægssummen er lånefinansieret.