x

I 2025 fylder Realdania 25 år. Vi vil bruge anledningen til at fejre fællesskaberne rundt omkring i Danmark sammen med alle de borgere, ildsjæle, fagfolk og beslutningstagere, der med deres energi og virkelyst får Danmark til at sprudle. 

Under arbejdstitlen Rum for Fællesskab har vi afsat en særlig jubilæumsbevilling til at styrke lokale fællesskaber gennem det byggede miljø. Vi vil realisere mindst 100 "rum for fællesskab" over hele landet, der gennem nye fysiske rammer skal gøre det nemmere at få eksisterende og nye fællesskaber til at gro.

Derfor har vi sat gang i en proces, hvor arkitekter og designere udvikler et nytænkende katalog af "rum for fællesskab", som lokale fællesskaber over hele Danmark får mulighed for at søge om i et åbent nationalt call. Kataloget skal rumme pavilloner, byrumsmøbler og -inventar, der udgør et samlet fleksibelt system, hvor elementerne kan sammensættes i forskellige kombinationer alt efter lokale behov.

Fra prækvalifikation til konkurrence og 'fællesværksted'

Efter en prækvalifikation og konkurrence er fire hold af arkitekter og designere valgt til at udvikle kataloget af ”rum for fællesskab”

I kategorien ”elementer der rummer aktiviteter” 

  • COBE
  • ReVærk 

I kategorien ”elementer der aktiverer rum” 

  • Pihlmann Architects & Archival Studies
  • Rumgehør Studio & Studio XYZ 
De fire hold vil fra januar til april arbejde tæt sammen i et fællesværksted om at udvikle det endelige katalog af ”rum for fællesskab” med afsæt i de konceptuelle tilgange, de har præsenteret med deres konkurrenceforslag.  

Fokus på fleksibilitet, lethed, design for adskillelse og biogene eller genanvendte materialer

Vi har formuleret fire gennemgående principper for bæredygtighed og innovation, som sætter retning for arbejdet med 'Rum for fællesskaber':

  • Vi ønsker at skabe et fleksibelt system, der kan understøtte forskellige typer af samvær og invitere til nye fællesskaber.
  • Vi ønsker at anvende lette konstruktioner, der skaber ude-inderrum med masser af aktivitetsmuligheder og begrænset materialemængde.
  • Vi ønsker at skabe konstruktioner, der er designet til at kunne adskilles, så de kan vedligeholdes effektivt, videreudvikles eller flyttes til andre steder, så vi får mest mulig brugsværdi ud af de materielle ressourcer, vi forbruger.
  • Vi ønsker at anvende biogene eller genanvendte materialer på nye måder, der forener en høj sanselig kvalitet med et lavt klimaaftryk

I konkurrenceprogrammet beskrives krav til bæredygtighed mere præcist.

To elementkategorier

Kataloget af "rum til fællesskab" tænkes at bestå af elementer, der opdeles i to hovedkategorier; elementer der aktiverer rum, som er elementer i møbel- og inventarskala og elementer der rummer aktiviteter, som er elementer i pavillonskala. Det er i kombinationen af disse elementer, deres tilpasning og bidrag til stedet og brugernes individuelle præg, at de fysiske rammer – rummene – for fællesskaberne opstår.

'Elementer, der aktiverer rum' dækker over elementer i mindre skala såsom byrumsmøbler og inventar, der muliggør forskellige typer ophold, opbevaring af udstyr og specifikke aktiviteter. For at understøtte særligt udstyrskrævende aktiviteter (f.eks. madlavning eller værksted) forventes også elementer med kompleks funktionalitet, der kan have mange bevægelige dele eller rummer installationer til f.eks. vand, gas, el, udsugning og/eller afløb.

'Elementer, der rummer aktiviteter' dækker over elementer i en større skala såsom pavilloner, der har til formål at skabe et opholdsrum, der skal kunne rumme aktiviteter for mindre eller større fællesskaber. Elementerne skal give fællesskaberne mulighed for at samles og opholde sig i længere perioder udendørs. Løsningerne kan både målrettes særlige aktiviteter eller fungere som et fleksibelt mødested på tværs af interesser. 

Fokus på fællesskaber i 2025

Prækvalifikationen er en del af Realdanias jubilæumsmarkering i forbindelse med at vi fylder 25 år i 2025. Den samlede indsats skal fejre fællesskaberne rundt omkring i Danmark sammen med de borgere, ildsjæle, fagfolk og beslutningstagere, der med deres virkelyst er med til at sætte ting i gang, der samler mennesker. 

Som en del af indsatsen vil vi realisere mindst 100 rum for fællesskab over hele landet med det formål at gøre det nemmere for lokale ildsjæle at få eksisterende og nye fællesskaber til at gro. Udover arbejdet med at skabe nye rum til fællesskaber over hele landet kommer jubilæumsåret også til at rumme formidling og debat om fællesskaber i fremtiden og lancering af ny viden om livskvalitet i det byggede miljø.