x

Foreningen bag museet har eksisteret i 30 år, og de 10 medlemmer dækker selv hele driften af museet. Derudover har museet samarbejde med et lokalt bosted for udviklingshæmmede, der kommer fast og hjælper til med vedligeholdelse af udearealerne. Man har de sidste par år øget den frivillige indsats og udvidet åbningstiden til ferier og sommermåneder med en besøgsfremgang til følge. Gennem den lokale turistforening arbejder ildsjælene på at øge besøgstallet yderligere.

Gennem renoveringen bevares kulturmiljøet omkring remisen i Ryomgård samtidig med at jernbanemuseets aktiviteter kan fortsætte til glæde for lokale og turister.

Med kampagnen til byggeriets ildsjæle ønsker vi at bakke op om frivillige kræfter gennem netværk, inspiration og viden, og ikke mindst projektstøtte. Ansøgningerne er blevet bedømt på, hvordan den solide og kreative idé skaber værdi i lokalsamfundet, på at der er en realistisk anlægs- og driftsøkonomi og ikke mindst på, hvordan projekterne er organiserede og involverer frivillighed.

Kampagnen Byggeriets Ildsjæle