x

En have i haven

Barokhaven på Søholt blev anlagt i 1690’erne, og dengang så man mod Versailles’ barokhave, som var det første sted, der fremviste stramme alléer omkranset af geometriske hække. 

Barokhaven er indrammet af 300 år gamle lindehække og avnbøgehække, og haven ligger i landskabet som en have i haven. De bærende elementer i haven er de geometriske rum af klippede hække i barokhaven og rododendronbuske i havens landskabelige del.

Vi har støttet en renovering af den bevaringsværdige barokhave og samtidig udviklet nye, mere bæredygtige metoder til den fremtidige drift og pleje af haven.

Renoveringen har fokuseret på barokhavens hække og stier samt på at synliggøre og inddrage den landskabelige have. En cirkulær fontæne med kanter i siddehøjde er blevet placeret, hvor den i planer fra 1700-tallet var indtegnet. I barokhavens østlige del er den oprindelige dyrkningshave med dens underinddeling i kvarterer og mindre opholdsrum genskabt i ny fortolkning.

Fremtidens Herregård

Renoveringen af Søholt barokhave indgik i kampagnen "Fremtidens Herregård", der skulle bidrage til at genopfinde herregården, så den igen kan blive en kulturel og økonomisk dynamo på landet.

   Fremtidens Herregård

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}