x

Rejsegilde på ny natur- og fritidshytte bag Søndermarken

Pressemeddelelse

12. september 2014

Søndermark spejdergruppe på Frederiksberg holder nu rejsegilde på byggeriet af Søndermark Natur- og Fritidshytte. Rejsegildet foregår den 19. september kl. 14 på adressen: Bag Søndermarken 20, 2000 Frederiksberg.

test

Byggeriet foregår i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Nordeafonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, FrederiksbergFonden, Samrådet på Frederiksberg og Realdania. Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj glæder sig over at byggeriet er godt i gang.
”Hytten vil blive et helt nyt forsamlingssted i en af byens dejligste parker og komme rigtig mange mennesker til gode. Spejdere, andre foreninger, skoler og SFO´er og mange andre kan gøre brug af hytten, og den sydlige del af Søndermarken får et tiltrængt løft. Det er lige ned i kernen af, hvad vi ønsker på Frederiksberg: nemlig masser af muligheder for oplevelser ude i byen,” siger han.

Thomas Sandholt, formand for Søndermark Gruppe, Det Danske Spejderkorps, siger om projektet:"Vi ser nu at hytten rejser sig og indtil videre er byggeriet foregået efter planen. Vi har været begunstiget af en varm vinter og vores drøm om en ny og integreret hytte, som kan danne basis for et aktivt spejder- og friluftsliv ved Søndermarken, er snart en realitet. Vi kan nu se de nye rammer, som kan tage spejderarbejdet mod nye højder, og samtidig sikre en høj grad af integration med andre brugergrupper i lokalområdet. Vi er ekstremt glade for den meget positive opbakning, som vi har fået fra Frederiksberg Kommune og de fonde, der støtter os."
Det er en stor dag for os – vi kan nu se konturerne af den bygning, der skal blive vores og mange andre brugergruppers nye tilholdssted i mange år fremover! Hytten vil stå færdig i år og vil sætte nye standarder for funktionel og arkitektonisk kvalitet i friluftsbyggerier”.
 
DDS Søndermark Gruppe henvendte sig i 2008 til Frederiksberg Kommune og en række fonde med en ansøgning om støtte til en ny spejderhytte på kanten til Søndermarken - det berømte stykke natur midt i storbyen. Søndermark Gruppe har i dag to meget nedslidte hytter, som kræver mange både fysiske og økonomiske kræfter at vedligeholde. Kræfter, som burde gå til kerneaktiviteterne for en spejdergruppe som fx samværet i naturen. På trods af de triste rammer har spejdergruppen formået at vokse i medlemstal i de senere år og rummer i dag 140 aktive byspejdere.
Den ny hytte har mulighed for at rumme en række andre aktiviteter i naturområderne de dage og aftener, hvor spejderne ikke bruger stedet. Arealerne uden om bygningerne vil være offentligt tilgængelige og inviterende for alle, der har lyst. Det bliver således en hytte med mange funktioner.
 
Flerfunktionel hytte
Den flerfunktionelle hytte opføres i beton, træ og glas. Den kommer til at bestå af to bygninger, der sammenkobles af en overdækket terrasse i 1. sals højde. Den ene bygning, der opføres med store glaspartier og udsigt til Søndermarken, får bl.a. køkken, caféområde og forsamlingsrum og aktivitetsrum, der vil være glimrende til fx yoga og gymnastik. Den anden bygning kommer til at indeholde værksted og omklædningsrum, som fx kan benyttes af de løbere, der ofte tager en eller flere ture rundt om Søndermarken. Bygningen får en række mindre rum samt et loungeområde og overnatningsmuligheder. Omkring bygningen etableres udeværksted. Mellem de to bygninger etableres en stor aflukket terrasse kaldet basecampen. Dele af basecampen bliver overdækket. 
 
Alle er velkomne på lege- og aktivitetspladsen
Omkring hytten bliver der anlagt en lege- og aktivitetsplads, der er åben mod gaden, og hvor forbipasserende er velkomne til at komme ind og benytte aktivitetsmulighederne eller tage en pause i naturlige omgivelser få skridt fra byens larm. Hytten ligger samtidig tæt op af de mange nye aktivitetsområder, som projektet "Liv & Lys i Søndermarken" byder på.

Den flerfunktionelle hytten opføres af Adserballe og Knudsen A/S fra Farum og den er tegnet af Sophus Søbye Arkitekter, der bl.a. tidligere har tegnet en prisvindende spejderhytte i Hindemosen i udkanten af Odense. VEGA landskab har projekteret udearealerne.


Projektet er støttet af Frederiksberg Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Nordeafonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, FrederiksbergFonden, Samrådet på Frederiksberg og Realdania.

Det er et projekt, hvor spejderne fra DDS Søndermark Gruppe vælger at henvende sig til og inkludere en lang række andre brugere i stedet for, som mange foreninger, at lukke sig om sig selv og deres bygning. Den nye hytte bliver et aktiv, som kommer hele lokalområdet til gode."