x

På Sønderskovgård var der brug for et nyt staldbyggeri til svineproduktionen. Men det skulle være et byggeri, der kunne pege frem mod fremtiden.

Visionen med byggeriet:

 • At sikre, at bedriften bevares som en bæredygtig enhed. Det betyder, at bygherren lægger vægt på, at udvidelsen letter den daglige drift og giver mulighed for at gennemføre øgede miljøtiltag.
 • At sikre, at bedriften er en helhed - også landskabsmæssigt og arkitektonisk.
 • At sikre, at gårdejer Palle Joest Andersen bevarer sit gode naboskab og et godt tillidsforhold til myndighederne.
Staldbyggeriet til svineproduktion, og i dette tilfælde smågrise, er et enestående eksempel på nytænkning med optimalt og fremtidssikret arbejdsmiljø, effektivitet og fleksibilitet samt det interne og eksterne miljø. Resultatet er en fin helhed og en arkitektonisk udformning af byggeriet, som spiller godt op til det oprindelige bygningsanlæg på Sønderskovgård.

Materiale- og farvevalget falder godt ind i områdets byggetradition og landskabet under den høje og lyse ”Vendsysselhimmel”.

Staldbyggeriet på ”Sønderskovgård”,  er det første realiserede vinderprojekt i forbindelse med Realdanias idékonkurrence om ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”.

Målet med idékonkurrencen og kampagnen er at sætte fokus på udviklingen af landbrugets avls- og driftsbygninger.
 • Palle Joest Andersen og familie bor på en anden gård i nærheden af Sønderskovgård. De overtog Sønderskovgård i 1985 og det er på denne gård, det nye fremtidssikrede staldbyggeri er opført.

  I 1930 brændte Sønderskovgård og trods de svære tider i 30’erne, blev der bygget nye avls og driftsbygninger, som i dag stadig anvendes i svineproduktionen.

  I dag består svinebesætningen af 500 søer. Der produceres 14.500 smågrise op til 30 kg og 7.500 slagtesvin.

  Udover svineproduktion er der en større produktion af kartofler til fremstilling af mel.

  Den samlede bedrift har et jordtilliggende på 440 ha ager og 10 ha skov.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}