x

Samlingspunkt for lokalområdet

Søndervangskolen ligger i Viby i det sydlige Aarhus og er et tidstypisk skolebyggeri fra 1969, som bl.a. kan kendes på de kedelige langstrakte, lige gange, der adskiller klasselokalerne. Skolen ligger desuden i et socialt udfordret boligområde, og der var behov for at skolen i højere grad motivere til bevægelse. 

Derfor har vi støttet opførelsen af en bevægelsessti som rummer forskellige aktivitetszoner, og dermed understøtter en kultur, hvor bevægelse er en integreret del af børnenes læring. Det færdige resultat har skabt plads til en eksperimenterende og projektbaseret tilgang til læring, hvor børn, unge og voksne kan mødes på kryds og tværs af alder, etnicitet, interesser og faglighed. 

Og bevægelsesstien skal desuden tjene til at få skolen til at hænge sammen med idrætsfaciliteter i nærheden og et kommende medborgerhus på matriklen.

Målet har været at gøre skolen til et samlingspunkt, hvor leg, læring og bevægelse bidrager til at skabe succesfulde medborgere. Et aktivt samarbejde med lokale foreninger er allerede i gang. 

Den overordnede vision for projektet er, at skolen skal være åben 365 dage om året i tidsrummet 7-22 og fungere som et samlingspunkt for hele 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}