x

Bedre borgerdialog og samskabelse

Samvejr.dk er en digital platform, der kan bruges af kommuner, forsyninger og rådgivere til borger- og omverdeninddragelse, samskabelse, videndeling og formidling i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Samvejr giver borgere, men også fx lokale virksomheder og foreninger, mulighed for at tage aktivt del i klimatilpasningen og bidrage til konkrete klimatilpasningsprojekter i deres lokalområde.

På den måde er Samvejr med til at styrke dialog, samskabelse og samarbejde mellem borgere, kommuner, forsyninger og rådgivere i forhold til at planlægge og gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. Samvejrs projekt- og dialogværktøjer kan skræddersys og skaleres til både enkeltstående projekter og større klimatilpasningsindsatser.

Samvejr samler viden, vejledninger og cases om klimatilpasning til gavn for både borgere, myndigheder og private virksomheder, der ønsker at bliver klogere på de udfordringer, som de øgede regnmængder fører med sig og de løsninger, der skal være med til at sikre os mod oversvømmelser. Dermed kan Samvejr give viden og inspiration til alle de parter, der er involveret i klimatilpasning.

Projekt- og dialogværktøjer

Samvejr indeholder digitale projekt- og dialogværktøjer til inddragelse og samskabelse ved et kommende eller igangværende klimatilpasningsprojekt. Via Samvejr kan en kommune fx udsende målrettet og løbende information til borgere m.fl. og invitere dem til at komme med idéer og kommentarer til lokale klimatilpasningsprojekter og dermed imødekomme deres specifikke behov og ønsker.  

Samvejr er med til at effektivisere det interne projektarbejde og styrke det fælles vidensniveau mellem kommune, forsyning og rådgiver ved at samle al projektinformation, kommunikation og planlægning ét sted. Ved at oprette et projektrum på platformen kan kommunen fx dele viden og dokumenter internt, ligesom projektrummet kan åbnes for eksterne rådgivere. Undervejs i projektforløbet guider og understøtter Samvejr brugeren i en række af de opgaver, som skal udføres før, under og efter projektet.

Kampagnen Klimaspring

Projektet blev støttet gennem vores kampagne Klimaspring, hvor de store regnmængder er blevet set som en ressource i stedet for et problem. Gennem kampagnen er der udviklet en række spændende løsninger indenfor klimatilpasningsteknologier. 

Kampagnen Klimaspring