x

Befolkningstallene i byerne vokser og kravene til byen som ramme for trivsel og livskvalitet bliver større og større. Samtidig er byerne truet af stadigt hyppigere skybrud som følge af klimaforandringer. Sankt Annæ Projektet adresserer disse udfordringer i en samlet løsning, der er udtænkt i tæt samspil med Kvæsthusprojektet.

Kvæsthusprojektet

Sankt Annæ Projektet omfatter renovering, trafiksanering og klimasikring af både Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavns solside fra Toldbodgade til havnen. Det nyrenoverede område åbnede i 2017.

Mere plads til byliv

I hjertet af København og midt i den historiske Frederiksstad ligger Sankt Annæ Plads. Pladsen har tidligere været præget af parkerede biler, men det nye underjordiske parkeringsanlæg i Kvæsthusprojektet har gjort det muligt at udnytte Sankt Annæ Plads til  byliv og en bedre forbindelse til de nye faciliteter omkring Skuespilhuset og Ofelia plads.

Den stramme grønne akse, der er Sankt Annæ Plads’ centrale omdrejningspunkt, er med Sankt Annæ Projektet blevet styrket og forlænget, så den rækker helt fra Bredgade og ned til Kvæsthusmolen og Skuespilhuset. Pladsen er udstyret med en legeplads, og langs med husene er der etableret brede fortove med plads til udeservering.

Kvæsthusgade er blevet forskønnet med ny belægning og træer – og den yderste ende af Nyhavn har fået samme belægning som resten af Nyhavn. Også her er der skabt mere plads til bylivet.

Klimasikring

Sankt Annæ Plads ligger lavere end omgivelserne – herunder kajkanterne – hvilket tidligere har forårsaget oversvømmelse og skade på de historiske huse i området. 

En del af Sankt Annæ Projektet har derfor været at grave store regnvandsledninger ned under jorden i hele pladsens længde. De opsamler vand fra tagene samt overfladevandet fra pladsen. Samtidig er hele den nyrenoverede plads anlagt i en skålform, der leder vandet væk fra facaderne. I midten kan det forsænkede område mellem træerne forvandle sig til en flodseng i forbindelse med ekstreme regnskyl. På den måde ledes regnvandet hurtigt væk fra facaderne, ned mod Kvæsthuspladsen og ud i havnen.

På samme måde er der anlagt forsænkninger i belægningen i både Kvæsthusgade og Nyhavn Øst, hvor store mængder regnvand kan samle sig i å-løb og blive ledt ud i Nyhavn.

Til hverdag holder regnvandet græs, bede og træer frodige mens kanterne langs de forsænkede grønne arealer på Sankt Annæ Plads bruges som siddepladser.

Parterne bag projektet

Sankt Annæ Projektet er realiseret i en samarbejdsaftale mellem Realdania, Københavns Kommune og en række private donorer repræsenteret ved Jeudan A/S. Arbejdet er blevet koordineret af Sankt Annæ Selskabet, der ejes af Kvæsthusselskabet. 

Drift og kontakt

Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn er nu overdraget til Københavns Kommune. Har du spørgsmål vedrørende disse områder, kan du kontakte Københavns Kommune.

De underjordiske skybrudsledninger i området er overdraget til HOFOR. Har du spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte HOFOR

Parkeringsanlægget under Ofelia Plads

Hvis du har spørgsmål eller lignende vedrørende parkeringsanlægget under Ofelia Plads (med indkørsel fra Sankt Annæ Plads), skal du kontakte: Jeudan Parkering.