x

Frirum for mennesker med funktionsnedsættelse

Der er etableret en lille have på Musvågevej 24 på Nørrebro i København - et Bo og Dagtilbud for mennesker med funktionsnedsættelse. Med den nye sansehave har beboerne fået et frirum, hvor de kan finde ro og samtidig blive udfordret fysisk og sanseligt.

Haven indeholder udover buske og træer bl.a. et sansehus med kasser, som bliver bevokset med slyngplanter, et fuglehus med tilhørende bænk samt en balancesti gennem bedene med blomster, jordbær og græs. 

Stimulerende have- og samarbejde

Beboerne og håndværkere fra Bureau Detours har samarbejdet om haven fra start til slut. De udviklingshæmmede blev involveret i beslutningsprocessen om havens udformning og deltog selv i at bygge den: de malede stolperne, savede lægter ud og gravede i jorden. Selve processen med at anlægge haven gav dem dermed en positiv oplevelse af deres egen kunnen og af et samarbejde, der tilmed knyttede dem tættere på naturen. 

Sansehaven introducerer og skaber løbende nye stimulerende haveopgaver og meningsfulde aktiviteter for beboerne. Haven er desuden åbnet mod lokalområdet, hvilket skaber mulighed for nye møder mellem naboer og beboere.