x

Historisk arv i nye rammer

De gamle bygninger i Nicolai er nu genanvendt på en måde, der kombinerer respekt for bygningernes frednings- og bevaringsmæssige værdier med moderne arkitektur og nye materialer. Dermed får komplekset muligheder for både at fortælle gamle historier og føje nye til gennem et nutidigt og moderne virke. Det ny liv i Nicolai skal samtidig skabe nyt liv i Koldings bymidte - også efter lukketid. Projektet har vist, hvordan man sikrer sin historiske arv ved at gentænke det i nutidig anvendelse. Nicolai viser som bybevaringsprojekt en helt generel problemstilling om, hvordan man kan skabe udvikling i historiske bymidter.

Det nye Nicolai

Det gamle skolekompleks på 11.000 m2 (inkl. gården) er efter en udvendig restaurering af dets fem bygninger indrettet, så hvert hus har deres eget kulturelle udgangspunkt: 

  • Nicolai biograf og café har biograf, multisal, videotek og café. 

  • Kolding Stadsarkiv med læsesal. 

  • Nicolai for Børn er et oplevelsessted med kreative udfordringer og kulturelle aktiviteter for børn i alderen 2-12 år. 

  • Nicolai Kunst & Design er helliget kunsthåndværket med udstillingsrum og arbejdende værksteder til kunstnere og designere.

  • Nicolai Scene er base og øvested for orkestre og kor og desuden ramme om koncerter, åbne prøver og workshops.

Komplekset er forbundet af skolegården, der udgør et multifunktionelt byrum. For at sikre, at området kan fortælle kompleksets historie og samtidig signalere det nye indhold, er der sket en nænsom bearbejdning af det eksisterende, men samtidig brugt nye materialer til at fremhæve det nye. Det gælder tilføjelsen af det nye markante materiale, cortenstål. 

Tidsplan

Det samlede projekt blev indviet 17. oktober 2007. Nicolai Film blev indviet i efteråret 2005, Nicolai Historie i juni 2006, og Nicolai for børn blev indviet i april 2007.

Økonomi 

Den samlede projektomkostning var 77 mio. kr. Vi støttede med 34,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere

Bygherre: Kolding kommune

Totalrådgivning (bygningerne): Dorte Mandrup Arkitekter

Skolegården: landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue. 

Kunstnerisk udsmykning: Astrid Krogh

Om Sct. Nicolai

Sct. Nicolai Komplekset blev opført fra 1856 til 1908 i Skolegade/Blæsbjerggade i Kolding. Det er Danmarks største og mest helstøbte historiske skolebygningsanlæg, der ikke bare regnes for en vigtig del af Koldings historie, men en del af Danmarks kulturarv.

Samlet afspejler bygningerne de danske skoleinstitutioners udvikling. Komplekset består fem skolebygninger, der fra slutningen af 1940´erne blev kaldt Sct. Nicolai Skole. Det består af:

Borgerskolen, (1856) 

En enkel klassicistisk bygning, der på facaden har en tavle med inskriptionen "Herre i dit lys ser vi lyset”. Den blev bygget som Borgerskole (betalingsskole, heldagsskole), senere blev den Forskole og siden Hjælpeskole (indtil 1968) og til sidst Ungdomsskole. Den blev fredet i 1988. (rummer nu Kolding Stadsarkiv)

Friskolen (1879) 

Skolen er bygget til Friskole (halvdagsskole), men forskellen på Friskole og Betalingsskole blev ophævet i begyndelsen af 1900-tallet, hvorefter alle børn fik gratis heldagsundervisning. I Friskolens kælder var der fra 1898 børnebespisning. (nu Nicolai for Børn)

Gymnastikhuset (1881-82) 

Ramme om gymnastikundervisning for alle eleverne. Arkitekt var kgl. bygningsinspektør, L.A. Winstrup, som også tegnede Døtreskolen, Kolding Rådhus, Sct. Nicolai Kirke og flere kirker på egnen. Stilen er italiensk renæssance. I mange år blev det under navnet Katrinegadesalen benyttet til koncertsal og udstillinger. Bygningen blev fredet i 1988. (nu Nicolai Scene)

Pigeskolen (1898) 

I 1904 blev Koldings Skolevæsen opdelt i Forskole, Drengeskole og Pigeskole. De større piger fik denne skole, tegnet af arkitekt Johan Chr. Fussing i italiensk renæssance. Han tegnede også den nærliggende Teknisk Skole og Ålykkeskolen. (nu Nicolai Kunst og Design)

Forskolen (1908) 

Borgerskolen blev for lille til Forskole, og derfor byggede man en ny ud mod Blæsbjerggade i 1908. Arkitekt var Robert V. Schmidt, der også tegnede de fleste privatbanestationer i Koldingområdet. I denne skolebygning var der også gymnastiksal. (nu Nicolai biograf og café)

Skolebygningerne har udviklet sig i takt med behovene fra en hastigt voksende befolkning i et ”latinerkvarter”, der også omfattede Kolding Gymnasium, Teknisk Skole og den private Døtreskole.

Sct. Nicolai Skole lukkede i 1983. Derefter var der i en periode Ungdomsskole, Musikskole og Dagcentret Mødestedet i dele af skolekomplekset. I 2004 besluttede Kolding Kommune at renovere de gamle skolebygninger og omdanne dem til et kulturkompleks med temaer, der var nøje indtænkt i Koldings samlede kulturtilbud.

Konkurrence

Udbudsform
Totalrådgiver

Udskrevet
2003 

Ansøgere
34 

Prækvalificerede
7

Vindere
Dorte Mandrup Arkitekter i samarbejde med Kirstine Jensens Tegnestue 

Dommerkomité 

Teknisk direktør Hans-Jørgen Bøgesø, Kolding Kommune. Kulturdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Kolding Kommune,afdelingsleder Erik Boye, Kolding Kommune, Ib Hansen, Kolding kommune, Projektleder Marianne Kofoed.

Landskabsarkitekt Stig. L. Andersson,fagdommer. Arkitekt Niels Fuglsang, fagdommer.