x

Mange ældre i landdistrikterne er fanget i en såkaldt boligfælde. De vil gerne flytte fra deres store og besværlige huse til en mindre bolig i det samme lokalområde. Det er dog de færreste, der får ønsket opfyldt, fordi der er en udpræget mangel på velegnede seniorboliger i udkantsområderne på landet.

Projektet ”Seniorboliger i landdistrikter” skal sætte skub i udviklingen af seniorboliger i 4-6 landdistrikter. Med udgangspunkt i en række borgermøder i de pågældende landdistrikter vil Boligtrivsel i Centrum tage initiativ til at nedsætte lokale arbejdsgrupper, som skal fremkomme med konkrete forslag til etableringen af seniorboliger i deres nærområde.

Boligtrivsel i Centrum vil rådgive arbejdsgrupperne og hjælpe dem med at finde samarbejdspartnere. Eksempelvis i form af boligorganisationer, arkitekter, advokater og entreprenører.

Målsætningen er at opføre seniorboliger samt skabe lokal debat om seniorboliger. Der skal indsamles og behandles data, der kan føre til ny viden om boligsituationen for landdistrikternes seniorer, og endelig skal der i projektforløbet skabes en arbejdsmodel, der kan anvendes i andre landdistrikter med tilsvarende problemer.

Projektet har tre faser:

  • Den første fase er planlægningsfasen, der strækker sig fra oktober 2002 til februar 2003. I denne fase er udvalgt 4-6 landdistrikter, og der er etableret samarbejde med lokalråd, kommuner og lokale foreninger.
  • Anden fase løber fra marts 2003 til marts 2004. I denne fase afholdes borgermøder og uddeles spørgeskemaer, der klarlægger de lokale boligønsker. Lokale arbejdsgrupper udarbejder efterfølgende et forslag til opførsel af seniorboliger i lokalområdet.
  • I den tredje fase samarbejdes der med de lokale boligorganisationer, der deltager i den endelige planlægning og står for opførelsen af seniorboligerne. Der arbejdes blandt andet på projektet i Fjerritslev Kommune, Morsø, Gjern og Helsinge.