x

Fire ældreboliger til mennesker med autisme er opført i tilknytning til Hinnerup Kollegiet ved Aarhus. Ældreboligerne indgår i et udviklingsprojekt, der skal indsamle viden og erfaring om, hvad man kan gøre for ældre medborgere med autisme. En del af projektet handler desuden om at undersøge og afprøve nye muligheder inden for velfærdsteknologi og it.

Seniorhuset ligger i rolige omgivelser centralt i Hinnerup og består af toværelseslejligheder med køkken og rummelige badeværelser. Huset er nabo til fire andre afdelinger i Specialområde Autisme.

Projektet er udviklet i samarbejde med den selvejende institution Sofiefonden og Landsforeningen Autisme. Byggeriet er udarbejdet af Wienberg Architects i samarbejde med Frier Architecture og tager udgangspunkt i ”Modelprogram for botilbud til ældre med autisme”, som Realdania har været medudviklere af.

Fokus på brugerinddragelse

Seniorhuset er fra første idé til møblernes placering i fællesrummene blevet til som et eksperimentarium. Det betyder, at der i såvel proces, planlægning, projektering, opførelse og efterfølgende drift af botilbuddet har været og er en åben, nysgerrig og undersøgende tilgang til ældre med autisme og de øvrige interessenter, til de eksisterende rammer og til nye muligheder fx i form af velfærdsteknologi.

I processen har der været stor fokus på brugerinddragelse af både mennesker med autisme og deres pårørende:  ”Det var meget spændende at få input til arkitektur og indretning fra mennesker med autisme. De kunne fx godt lide, at køkkenet har et vindue, mørke lidt beskyttede rum, træmaterialer, masser af beplantning og i det hele taget farven grøn. Disse tanker og forestillinger er alle blevet en del af det færdige byggeri,” fortæller arkitekten bag Seniorhuset, Mette Wienberg

Arkitekturen

Grundtanken med arkitekturen er, at det udstråler tryghed og ro ved hjælp af lav loftshøjde og farvevalg uden store kontraster. Det har også været vigtigt, at byggeriet ikke signalerer institution. Det giver sig blandt andet udslag i, at de fire ældreboliger har hver sine unikke karakteristika fx med mursten, mønstret i murværket og farver på vægge og loft inde i boligerne. 

For at skabe en helhed og bedre sammenhæng til de to andre botilbud, Ådalen og Engstien, der ligger samme sted, er der bygget i ét plan. På den måde sikrer man også, at Seniorhuset ikke skygger for de to andre botilbud. For Seniorhuset, Ådalen og Engstien er der konstrueret et grønt ankomstrum med både beplantning og grønne facader på Seniorhuset. Den grønne farve er gennemgående i byggeriet både inde og ude.

Gennemgående for byggeriet er også små nicher, hvor beboerne kan opholde sig både i boligerne og fællesrummene. Der er ved hjælp af farver og materialer skabt en tryg og huleagtig stemning, hvorfra beboerne kan betragte fællesskabet.