x

Unik dansk kolonihistorie 

Byen er opstået omkring en dansk handelskoloni i perioden 1755 til 1845. Udover restaureringsarbejder har projektet også omfattet formidling af de historiske bygninger og skabt et samarbejde om bygningsbevaring med de indiske myndigheder og lokale fagmiljøer. 

Den danske bygningsarv i Serampore var indtil for nylig et stort set glemt kapitel i den danske bygningshistorie. Restaureringen har derfor også været anledning til at afdække og synliggøre et væsentligt kapitel i dansk kulturarv, som de fleste har glemt. 

De væsentligste restaureringsarbejder i Serampore

The Denmark Tavern and Hotel var stort set en ruin, da restaureringen blev påbegyndt, men er nu genopført og indrettet, så den kan fungere som offentlig café med mulighed for overnatning for turister og andre besøgende. Politiet, der gennem en årrække har boet i en del af bygningen, råder over bygningens bagside.

Støtte til projekter i udlandet

Vi støtter kun projekter i udlandet i ganske særlige tilfælde. Når valget i sin tid faldt på Serampore, så var det fordi, vi her kunne medvirke til at bringe en gemt og glemt bygningsarv frem i lyset igen. Gennem årene har der været mange projekter i både Tranquebar og på De Dansk Vestindiske Øer, mens interessen for Serampore har været meget lille – det er der nu rådet bod på.


Skt. Olavs Kirke har fået lagt et nyt tag af kalkbeton, væggene er pudset op og malet, der er foretaget elektriske installationer, og tårn og kirkeklokke er også blevet restaureret. Kirken stod færdigrestaureret i 2016 og bruges i dag til gudstjenester for menighederne fra Serampore College og Serampore Johnnagar Baptist Church. Desuden sker der en del socialt arbejde omkring kirken. Restaureringen er blevet hædret med en anset asiatisk bevaringspris svarende til den europæiske bevaringspris Europa Nostra.

 

Da restaureringen af Sydporten blev sat i gang i december 2013 stod bygningen skjult bag vildtvoksende træer og planter. Det var nødvendigt at genopbygge en stor del af murene, og her er de gamle mursten så vidt muligt blevet genanvendt. Hele taget er blevet udskiftet efter de traditionelle metoder, hvor kalkmørtel og knuste murbrokker stampes længe for at gøre konstruktionen vandtæt. Bygningen er i dag bragt tilbage til sit oprindelige udseende og fungerer igen som indgang til Serampores administrative centrum. 

Restaureringen af guvernørboligen gik i gang i 2008 og er gennemført af den vestbengalske delstatsregering med faglig bistand fra Nationalmuseet. Den omfattende restaurering har bl.a. bestået i at genopbygge af tage og mure, udskifte døre og vinduer samt at genetablere en række dekorative bygningselementer. Bygningen skal fremover huse et museum samt konference- og kontorfaciliteter til kulturadministrative formål.

Forskning og formidling

Der er foretaget en registrering og dokumentation af Serampores historiske bykerne, som nu danner plangrundlag for Serampores lokale myndigheder. Samtidig er der foretaget studier af Serampores historie og befolkning før og nu. Disse studier er gennemført som ph.d. i regi af Nationalmuseet og vil blive publiceret i bogform.

Der er etableret et museum og formidlingscenter i den tidligere danske guvernørbolig. Og siden efteråret 2018 er Serampore blevet formidlet som en selvstændig del af Nationalmuseet særudstilling om dansk kolonihistorie.

Frederiksnagore (Serampore) – en glemt dansk handelskoloni 

Frederiksnagore (i dag Serampore) var en dansk handelsstation i Indien 1755-1845. Histo-risk set fortæller Serampore en vigtig del af historien om Danmarks forbindelser til verden. I 1700-tallet var indiske varer som bomuld og krydderier i høj kurs i Europa og tiltrak også danske handlende. Frederiksnagore blev anlagt som handelsstation, men med oprettelsen i 1818 af Serampore College, der blev Danmarks tredje universitet, udviklede den sig også til et asiatisk centrum for uddannelse, sprogforskning og bogtrykning. 

Nutidens Serampore

I dag er Serampore en middelstor industri- og handelsby med flere store fabrikker. Byen er præget af nybyggeri, hurtig økonomisk udvikling og en stor befolkningstilvækst af både arbejdere og den voksende middelklasse. I den historiske bykerne findes stadig spænden-de bygninger fra 17- og 1800-tallet. Centreret omkring det gamle torv ligger St. Olavs Kirke med Christian VII’s monogram, hovedporten og det danske guvernementshus, og andre steder i byen finder man bl.a. Serampore College. Udover de europæiske bygninger er flere store indiske paladser, templer og moskeer desuden bevaret fra kolonitiden. 

August 2020 - Serampore & Denmark - A Living History by the Ganges

Video fra Nationalmuseet.

Juni 2019 - Dansk bygningshistorie i Serampore, Indien